Markaların satışlarını artırmak, hedef kitlelerinde bulunan kişilere ulaşabilmek için kullandığı pek çok pazarlama tekniği vardır. Influencer marketing, network marketing, ağızdan ağza pazarlama, viral marketing gibi pazarlama taktikleri ticari faaliyet göstermekte olan işletmeler tarafından tercih edilir.

Ağızdan ağza pazarlama, son zamanlarda en fazla kullanılan pazarlama taktikleri arasında bulunur. Ağızdan ağza pazarlama yöntemi markaların marka bilinirliğini ve ürün satışlarını artırırken, pazarlama ve reklam masraflarını azaltmaktadır. Bu sebeple her geçen gün ağızdan ağza pazarla yöntemine verilen önem artmaktadır.

Ağızdan Ağza Pazarlama Ne Demektir?

Ağızdan ağza pazarlama, tüketicilerin bir ürünle veya bir firmayla alakalı bilgilerini başka tüketicilere aktarmış olduğu pazarlama tekniğine verilen addır.

Ağızdan ağza pazarlama taktiğinde genel olarak tüketiciler, markaların ürünleri ile markalar hakkındaki bilgileri başka tüketicilere yazılı veya sözlü olarak aktarır. Genel olarak bir güven ilişkisi kurulmuş olduğundan hizmet ve ürün hakkında ya da marka hakkında bilgi almakta olan kişiler, alakalı markaya daha çok güven duyar.

Ağızdan Ağza Pazarlama Niçin Önemlidir?

Ticaret faaliyeti yürütmekte olan tüm işletmeler için ağızdan ağza pazarlama oldukça önemli pazarlama tekniklerindendir. Ağızdan ağza pazarlama taktiğinde müşteriler deneyim be bilgilerini karşısında bulunan tüketicilere kendi isteklerinin dâhilinde aktarır.

Ağızdan ağza pazarlama taktiği hem daha çok satış yapmaya imkân sağlamakta hem de markaya olan güveni artırmaktadır. Ayrıca ağızdan ağza pazarlama taktiği pazarlama çalışmalarını şeffaf şekilde yürütebilmeye yardımcı olur. Bu sebeple ağızdan ağza pazarlama yöntemi tüm markalar için önemli pazarlama taktikleri arasında yer alır.

Ağızdan Ağza Pazarlamanın Sağlamış Olduğu Avantajlar Nelerdir?

Ağızdan ağza pazarlama taktiği uygulamakta olan markalar bu taktik sayesinde pekçeo avantajlardan yararlanır. Bu avantajlardan bazıları:

 • Pazarlama ve tanıtım çalışmaları müşteri tarafından yapılır.
 • Potansiyel müşterilerin mevcut müşterilerle güven ilişkisi olduğundan pazarlama çalışmalarından alınacak olan başarı yüksek olur.
 • Potansiyel müşteriler ile müşteriler arasında iletişim oldukça kuvvetlidir.
 • Potansiyel müşterilerin markaya olan güvenini artırır.
 • Markanın satışlarını ve bilinirliğini artırma konusunda yararlıdır.
 • Tüketici güvenmiş olduğu insanların deneyimlerine önem verdiği için markanızdan alış veriş yapmayı uygun bulur.
 • Ağızdan ağza pazarlama taktiği diğer pazarlama tekniklerine oranla maliyetleri daha düşük bir tekniktir.
 • Markanın organik müşteri kazanmasına yardım eder.
 • Marka ve müşteri ilişkilerini kuvvetlendirir.
 • Genel olarak markanızın müşterileri tecrübe ettiği ve satın almış olduğu ürünleri tanıttığından sadık müşterilere dönüşür.
 • Ağızdan ağza pazarlama yöntemi, işletmelerin pazarlama bölümünde çalışmakta olan personellerin iş yükünü azaltır. Bu durum personellerin daha verimli şekilde çalışmasına yardım eder.
 • Ağızdan ağza pazarlama taktiği maliyetlerin az olduğu bir pazarlama yöntemi olduğundan tanıtım ve reklam çalışmaları için ayrılacak olan bütçenin azalmasına yardımcı olur.
 • Ağızdan ağza pazarlama tekniği markanın karlılığını artırmakta olan bir tekniktir.

Ağızdan ağza pazarlama taktiğinin işletmelere sağlamış olduğu avantajlardan bazılarıdır. Bu avantajlardan faydalanmak isteyen işletmeler markasının pazarlama yöntemleri arasına bu tekniği ekleyerek işletmesini büyütebilme olanağı sağlar.

Ağızdan Ağza Pazarlamanın Dezavantajları Nelerdir?

Ağızdan ağza pazarlama yönteminin avantajları olduğu gibi bazı durumlarda dezavantajları da bulunur. Bu pazarlama yönteminin bazı dezavantajları:

 • Tüketiciler eğer hizmetleriniz,  ürünlerin ve markanız hakkında yeteri kadar bir bilgiye sahip değillerse bu pazarlama yöntemi, yanlış bilgi sahibi olmalarına neden olabilir.
 • Tüketicilere markanız, hizmet ve ürünleriniz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayamadığınız durumlarda potansiyel müşterilerinizle güven ilişkisi kurmanızı zorlaştırır.
 • Sadık müşteri sayısının yeterli olmadığı durumlarda ağızdan ağza pazarlama yöntemi verimli olmaz.
 • Ağızdan ağza reklamcılık taktiği zaman ayrılması gereken pazarlama türleri arasında yer alır.
 • Ağızdan ağza reklamcılık yöntemi ile potansiyel müşterilerin analizinin yapılması oldukça zordur.

Ağızdan ağza pazarlama yönteminin bazı dezavantajlarıdır. Bu pazarlama tekniğinden yaralanıp yararlanmamak istediğinize karar vermek için yöntemin avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyebilirsiniz.