Analitik Düşünme Becerisi

Bir soruna çözüm ararken veya bir konu hakkında araştırma yapmak isteyen kişiler farklı düşünme biçimlerinden yararlanırlar. Bu düşünce biçimleri arasında;

 • Analitik düşünce
 • Yansıtıcı düşünce
 • Eleştirel düşünce
 • Yaratıcı düşünce
 • Tümdengelimsel düşünce
 • Tümevarımsal düşünce

Özellikle de bir sorunu değişik yönleri ile ele almak isteyen kişilerin sıkça kullandığı yöntem analitik düşünmedir.

Analitik Düşünmenin Tanımı

Olan bir problemin çözüm arayışında tümdengelim metodundan yararlanılarak fikirler sunulan bir düşünme biçimidir. Çoğunlukla bu düşünme biçiminden yararlanan bireyler ilk başta var olan problemi alt başlıklara ayırmış bir şekilde değerlendirir. Daha sonrasında problemin temelindeki parçayı sınıflandırma yapar. Son olarak da bu parçalardaki problemlerin tespiti yapılır. Yapılan her çalışmalarda parçadan bütüne gidilme tekniği ön plandadır.

Analitik Zekanın Anlaşılması

Analitik düşünme biçiminden yararlanan her bireyin analitik zekaya sahip olmak gibi pek çok ortak özellikleri vardır. Bu zekanın fark edilmesi için;

 • Analitik düşünceye sahip bireyler sıklıkla mantıksal hareket ederler ve mantıksal çözümlemeler yapar.
 • IQ testinde analitik zekaya sahip bireylerin sonucu daha başarılı çıkar.
 • Bu kişilerin matematiksel zekası daha başarılıdır ve bireyler sayısal konularda hızlıca anlama yetisine sahip olurlar.
 • Bireyler soyut düşüncelere yatkındır.
 • İstatistiksel konularda ve grafik okumalarda kendilerini geliştirmiş kişilerdir.
 • Çoğunlukla zeka oyunlarına ilgi duyarlar.

Analitik zekaya sahip kişiler yukarıda saydığımız özelliklere sahip olmaları halinde çevrelerinde kolaylıkla fark edilen bireylerdir.

Analitik Düşünmenin Yararları

Gelişmiş analitik zekaya sahip ve analitik düşünme yetisinde sıkıntılı bir durum olmayan bireylerin bizlere sağladığı pek çok faydalar bulunmaktadır. Bunlar arasında;

 • Çözüm odaklı hareket etmek.
 • Problem çözümünde bireylere yeterli zaman kazandırmak.
 • Parçadan bütüne gitme durumu olduğu için bireyler çözüme kolayca ulaşır.
 • Var olan problemlerin kolayca çözüme ulaşmasını sağlar.

Analitik Zeka Geliştirilebilir Mi?

Analitik düşüncelerden yararlanmak isteyen ama bir türlü beceremeyen kişilerin en çok duymak istediği cevaplardan biri de budur. Çünkü kişiler böylece daha kolay bir şekilde çözüme kavuşacaklarını bilirler. Belirli konularda analitik düşünmek isteyenler günlük hayatlarında uygulayacağı değişiklikler, katılmış oldukları etkinlikler ve oynadıkları oyunlar gibi pek çok aktivitelerini düzenleyerek analitik düşünme kazanabilirler.

Analitik Zeka Geliştirmenin Yolları

Analitik zekaya sahip olabilmek adına başlıca aktiveler arasında yeni bilgilere açık olmak, zeka ve strateji oyunlarına yönelmek, detayları önemsemek, kitap okumak ve matematiğe ilgi duymak yer alır.

 • Yeni Bilgilere Açık Olmak

Bir insan doğduğu andan öldüğü ana kadar bilgilere açıktır. Fakat insanlar bir şey öğrenmeye istekli oldukları vakit kendilerini geliştirebilirler. Kendinizi geliştirmek için tarih, edebiyat ve coğrafya gibi çokça alanlar bulunur. Ne kadar farklı alanlarda kendinizi geliştirirseniz o kadar fayda sağlar. Böylelikle hem bakış açılarınız değişecek ve ufkunuz genişleyecektir.

 • Zeka ve Strateji Oyunlarına Yönelmek

Analitik zekaya sahip olabilmek için bu tür oyunlarla içli dışlı olunmalıdır. Çünkü bu oyunlar beyninizin iki taraflı çalışmasına neden olur. Bu sebeple tavla, satranç, dama ve diğer zeka oyunları ile oynamaya özen göstermelisiniz.

 • Detaylara Önem Vermek

Analitik düşünmedeki en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü analitik düşünen bireyler genelde bir olayın detaylarından yola çıkarak bir problemin çözümüne ulaşır. Bu nedenle analitik zekanızı geliştirmek istiyorsanız öncelikle karşılaştığınız problemlerin detaylarına odaklanmalısınız. Tümevarımsal yöntemleri hayatınızın her alanında uygulamaya özen gösterin. Böylelikle herhangi bir problemin ortaya çıkmasındaki nedenleri daha kolay saptayabilirsiniz.

 • Kitap Okuyun

Genel olarak konuşursak, çok okuyan insanların kendi fikirlerini oluşturma olasılığı daha yüksektir ve bu insanlar olayları farklı konular üzerinden ele alabilirler. Ayrıca çok kitap okuyan kişiler bir olaya, konuya veya konuya soyut bir bakış açısıyla bakabilir ve etrafındakilerle tartışabilir.

 • Matematiğe İlgi Duyun

Analitik düşünme nasıl geliştirilir sorusuna cevap arayanlar için belki de en önemli aktivite matematiktir. Oldukça soyut bir alan olarak görülse de, gerçekte matematik sizi farklı bir alandan bir konuya maruz bırakabilir.