Brand Lift ile Video Reklam Başarıları Nasıl Ölçülür?

Reklamlar, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkileyen, algılarını yönlendirebilen ve geçmişten günümüze kadar gelmiş olan pazarlama araçlarındandır. Brand Lift, reklamların tüketicilerin davranış ve algılarını nasıl değiştirerek şekillendirdiğini ölçümleyebilmenin bir yoludur.

Brand Lift Ne Demektir?

Brand Lift, reklamların tüketicilerin algılarını ve davranışlarını ne şekilde değiştirerek şekillendirebildiğinin ölçümlenmesidir. Reklam aracılığı ile tüketiciler ile marka etkileşime girmektedir. Bu etkileşim gerçekleştikten sonra markada oluşan etkiler ölçümlenmektedir. Ayrıca tüketicilerin marka ile nasıl etkileşime girdikleri de ölçümlenmektedir. Markanın tüketici etkileşimlerinde artış göstererek markanın dijital bir kampanya başlatmasından sonra yaşamış olduğu olumlu sonuçları özetlemektedir.

Brand Lift, kitle anketleri ile yürütülmekte olan bir araştırma olarak bilinmektedir. Brand Lift survey şeklinde Facebook ve YouTube’da reklam verenler tarafından bilinmektedir. Mesela, bu çalışma ile reklamların hatırlanıp hatırlanmadığının bilinmesine ve satın almadaki isteklerin ölçülebilmesine yardımcı olabilmek amacıyla YouTube’da sorular görüntülenebilmektedir.

Brand Lift ilk adım denildiğinde reklamların marka ile alakalı algı üzerindeki etkilerini ölçmekte olan ücretsiz bir araç olarak bilinmektedir. Brand Lift, üzerinde düşünme, marka bilinirliği ve reklam hatırlanabilinirliği gibi metrikler ile kampanyaların pazarlama hedeflerine daha uygun bir hale getirilmesini sağlayabilmektedir. Brand Lift’in büyük örnek boyutu ve test yöntemleri; insanların markayla ya da ürünler ile alakalı düşüncelerinin kampanyalardan nasıl etkilenmekte oldukları konusunda ayrıntılı olarak analizler sağlayabilmektedir.

Brand Lift Nasıl Ölçülmektedir?

Brand Lift, bir markanın ulaşılması zor ölçümleriyle alakalı doğrudan tüketici geri bildirimleri alabilmek amacıyla anketleri kullanarak ve organik arama trafiğini analiz ederek Brand Lift’i ölçmektedir. Tüketici geri bildirimleri, doğrudan bir markayla ve markanın hizmetleri ve ürünleri hakkında satın alma niyetini ve kamuoyu algısını göstermekte olan ölçümlere yansımaktadır. Arama trafiği bir reklam maruz kaldıktan sonra ve aynı zamanda karşılaşmadan kaç tüketicinin marka ile alakalı anahtar kelimeleri aradığını göstermeye yardımcı olmaktadır. Web analitiği gibi nicel olan verilerle marka bilinirliği gibi yumuşak ölçümler arasında Brand Lift hesaplanmaktadır.

Brand Lift Nasıl Çalışmaktadır?

Brand Lift ölçüm aracıolarak bilinmekte olup birincil örneğini Google Tüketici Anketleri oluşturmaktadır. Herhangi bir marka YouTube’da kampanya videoları yayınladığında, Google tüketici anketleri de izleyicilere tek soruluk, hızlı anketler sunup marka yükselişini ölçme konusunda yardımcı olabilmektedir.

Google tüketici anketleri, görüntülemek isteyecekleri içeriklere geçmeden önce tüketicilerden anketleri tamamlamalarını istemekte olan çeşitli sitelere Brand Lift anketlerini yerleştirebilmek amacıyla Google’ın ağından yararlanabilmektedir. Anketler, seçilmiş olan bir hedef kitleye sunulmakta olup sonuçlar, kullanımları kolay olan bir alanda reklam veren için toplanmaktadır.

Brand Lift Yöntemleri Nelerdir?

Brand Lift’in test yöntemleri ile geniş örnek çapı, kampanyaların markayla ya da ürünlerle alakalı hissetmiş oldukları üzerindeki etkisiyle alakalı ayrıntılı şekilde analizler sunabilmektedir. Hedef kitlesini, coğrafi alan ya da benzer şekillerde davranmakta olan iki demografi gibi gruplara ayırmak gerekmektedir. Her bir tanesi tüketicilerin niyetini ve ilgisini göstermekte olan bir bulmacanın değişik parçalarını taşıyan birkaç tane ölçüm, marka algısını güçlendirebilmekte yardımcı olmaktadır. Bazı geleneksel ölçümler içermekte olup bunlarla sınırlı değildir. Brand Lift’in bazı özellikleri:

Marka Farkındalığı: Tüketicilerin markayı ne kadar tanıdığı ile ilgilenmektedir.

Değerlendirme: bir tüketici markayı tanıdıktan sonra değerlendirme aşamasına geçmektedir. Bu, tüketicinin markanın hizmetlerini ya da ürünlerini değerlendirmekte olduğu ve markayla daha fazla işlem yapma fikrini düşündüğü veya bir satın alma işlemini düşündüğü zaman olarak değerlendirilmektedir.

Reklam Hatırlanması: tüketiciler reklamlara maruz kaldıktan sonra reklamları ne kadar hatırlıyor? Tüketicilerin reklama reklamlara maruz kalma sıklıkları, reklam biçimleri ve hedefleme ilgi düzeyleriyle alakadar olmaktadır.

Ses Payı: Rakiplere kıyasla markanın ne kadar medya alanı kaplamakta olduğuyla; konumunu ve marka görünürlüğünü göstermektedir.

En Çok Arananlar: Google ve benzeri arama motorlarında en çok aranmakta olan terimlerle ilgilenmektedir.

Yükselen Aramalar: Son zamanlarda artış gösteren sıklıkla aranmakta olan terimlerle ilgilenmektedir.