E-SMM Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

E-ticaret sektörünün yaygınlaşması ve hızlı büyümesiyle birlikte online ödeme altyapılarından dijital faturalara kadar uzanan geniş bir sistem de internet üzerinden işlemeye başlamıştır. Dolayısıyla da bu işleyişler için çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Serbest meslek mensupları için geliştirilen düzenlemelerden biri E-SMM uygulamasıdır. Elektronik serbest meslek makbuzu anlamına gelen E-SMM, serbest meslek olarak nitelendirilen alanlarda hizmet veren iş sahipleri için geliştirilmiştir. Biz de bu yazımızda serbest meslek mensuplarına dijital ortamda belge düzenleme imkanı tanıyan E-SMM uygulaması hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

E-SMM Uygulaması Nedir?

E-SMM uygulaması; serbest meslek sahiplerinin düzenledikleri makbuzların ibraz edilmesine, raporlanmasına ve muhafaza edilmesine olanak sağlayan uygulamaların tümüdür. Standartları Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmekte ve raporlanmaktadır. İlgili kişilerin talepleri doğrultusunda kağıt ya da elektronik belge şeklinde hazırlanmaktadır. Kağıt olarak hazırlansa da elektronik ortama aktarılma ve Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik altyapısına yüklenerek raporlanmaktadır.

Elektronik ortamda düzenlenen makbuz, E-SMM uygulaması aracılığıyla alıcısına iletilmektedir. E-SMM’nin iletilmesi, ibraz edilmesi ve saklanması hukuki olarak zorunlu bir uygulamadır. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda E-SMM bilgileri mevcuttur. Bu cihazlardan alınan E-SMM bilgi fişi, E-SMM’nin kağıt çıktısının yerini tutmaktadır. Ancak yine de E-SMM e-sertifika ile imzalanmalı ve dijital ortamda saklanmalıdır.

E-SMM Zorunluluğu Nedir? Kimler İçin Zorunludur?

Teknolojinin gelişmesiyle ve e-ticaret sektörünün büyümesiyle birlikte vergilendirme biçiminde de dijitalleşmeye gidilmiştir. Dijitalleşme sonucu ortaya çıkan e-belge uygulamalarından biri E-SMM’dir. Bu uygulama, ekonominin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında getirilen hukuki bir zorunluluktur. E-SMM’nin zorunlu olmasının nedeni; haksız rekabetin önüne geçilmek istenmesidir. Aynı zamanda belli bir standardın yakalanması, kağıt belge israfının ve maliyetinin önüne geçilmesi için E-SMM zorunlu tutulmaktadır. E-SMM zorunluluğu bulunan meslek grupları muhasebe, hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık, vekillik, müşavirlik, danışmanlık, bilirkişilik vb. iş kollarıdır. Bu meslek grupları, iş koluna ilişkin her türlü faaliyeti kapsayan tahsilatlar için iki kopya halinde serbest meslek makbuzunun düzenlenmesiyle zorunlu tutulmaktadır. Serbest meslek makbuzunun düzenlemesini istemek ve makbuz almak da tüketicinin yasal zorunluluğudur.

E-SMM Uygulamasına Başvuru Süreci Nasıl İşler?

1/2/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayan e-ticaret firmaları gibi meslek gruplarının sahipleri için işbaşı yaptıkları ayı izleyen 3. ayın bitimine kadar gereken hazırlıkların yapılması gereklidir. Başvuru süreci için de ilk olarak yapılması gereken Gelir İdaresi Başkanlığı Portalına giriş yapmaktır. https://portal.efatura.gov.tr/ sekmesiyle açılan bu portalda üyelik oluşturularak giriş yapıldığında elektronik imza araçlarının kullanılmasına izin vermektedir.

E-SMM Sorgulama Sırasında E-Ticaret Firmaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait https://ebelge.gib.gov.tr/esmmsorgula.html adresi üzerinden TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak E-SMM sorgulaması yapılabilmektedir. Bu noktada e-ticaret firmalarının dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

 • Sorgulama sırasında makbuzda yer alan brüt ücret girilmelidir.
 • E-SMM’nin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulama kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir.
 • Belgeyi düzenleyen mükellefin TC veya vergi kimlik numarasının doğru ir şekilde girildiğinden emin olunmalıdır.
 • E-SMM belge numarası eksiksiz yazılmalıdır.
 • E-SMM üzerinde bulunan brüt ücret, net ücret ve net alınan toplam gibi tutarlar kuruş hanelerine kadar doğru yazılmalıdır.
 • Karmaşık sayı ve harflerden oluşan bir güvenlik kodu istendiğinde kodun doğru girildiğinden emin olunmalıdır.

E-SMM Uygulamasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-SMM’de serbest meslek mensubu sahiplerinin birtakım bilgilerinin yer alması gereklidir. Bu bilgiler şunlardır:

 • E-SMM belge numarası
 • Saat ve dakikası da belirtilmiş olan E-SMM tarihi,
 • Alınan paranın miktarı
 • Müşterinin adı, soyadı, varsa ticari unvanı, adres ve iletişim bilgileri
 • Müşteri vergi mükellefi ise bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası
 • E-SMM’yi düzenleyen meslek sahibinin adı, soyadı, adres ve iletişim bilgileri, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası