Özgün Tasarım Dilinin Önemi ve Temel Kuralları

E ticaret sitelerinde özgün tasarımın önemi; Gelişen internet ve telekomünikasyon ağları gerçek hayattaki ticari ilişkileri e-ticaret yazılımı ortamına aktarıp yeni bir pazar alanı sağladı. Tasarımlar ise sanal ortamdaki firmanın kimliğidir. Ziyaretçilere firmayı tanıtır ve anlatır. Bu sebeple ortaya konulacak tasarımlar firmayı diğerleri arasında belirgin hale getirme niteliği taşımalıdır. Özgün Tasarım dediğimiz nokta ise tam olarak budur. Özgünlük “kopya olmayan, kendine has” anlamına gelir. Özgün Tasarım dili ise diğer firma veya kuruluşlara benzemekten kaçırarak kendini anlatmadır. Bu sebeple özgün tasarım dilinizi belirlemek hayati önem taşır. Peki özgün Tasarım Dili nasıl oluşturulur? Bunun için gerekli olan Kurallar şunlardır:

Duygularına Kulak Ver

E ticaret sitelerinde özgün tasarımın önemi; Toplumsal hayatta olduğu gibi sanal ortamda da duygusu yapılan her iş soğuktur. Gününüz slogan, afiş, logo gibi pazarlama tekniklerine bakıldığında bunu görmek mümkündür. Tüketicinin duygularına hitap eder. İyi bir fikir duygu ile harmanlanırsa ortaya çıkacak tasarım dili özgün olacağı gibi sizi rakipler arasında belirgin kılacaktır ve dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Bunun yanında rakipler arasından sıyrılmanın bir diğer yolu pazarlama taktikleridir, işimize yarayacak ve konumuza en uygun taktik Gerilla Pazarlama Taktiği’dir.

Gerilla Pazarlama Taktiği ve Önemi

E ticaret sitelerinde özgün tasarımın önemi; Gerilla Pazarlama Taktiği diğer geleneksel pazarlama taktiklerinin aksine sıradanlığın , alışılagelmişliğin dışındadir. Şaşırtıcı ve sonuç odaklıdır. Mevcut durumlar ne olursa olsun, rekabetin zor görüldüğü durumlarda bile eldeki imkanları kullanarak ön plana çıkmayı hedef alır. Bunun için şöyle bir örnek vermek mümkündür; A İçecek firması reklamında “İç ve Mutlu Ol” sloganı kullanır, B içecek firması ise sloganında “İç ve sıkıntılarından kurul” der. C firması ise Gerilla pazarlama vaktiğini kullanarak “Sizi Mutlu Etmez. Sadece Enerji Verir!” sokağınını kullanır ve rakipleri arasında kendi özgünlüğümüzü ortaya koyarak tüketici gözünde daha samimi bir yer kazanır.

Çağa Ayak Uydur

E ticaret sitelerinde özgün tasarımın önemi; Zaman akıp giden bir süreçtir ve sürekli değişim içindedir. Bununla birlikte sosyal hayat, teknolojik imkanlar, konuşma dili, davranış şekilleri sürekli değişir. Günümüz kuşağı ile ondan önceki yaş kuşakları arasında süreçten kaynaklı olarak belirgin farklar vardır. Ortaya konulacak yazılım dili bu kuşaklar arası farkları gözetmeli, buna göre özgün bir e-ticaret paketi dili oluşturulmalı. Böylelikle farklı yaş kuşaklarından tüketicilere ulaşılabilir.

Özgün Tasarım Dili Oluşturmak İçin Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

E ticaret sitelerinde özgün tasarımın önemi; Özgün tasarım dilini oluşturmak için dikkat etmeniz gereken diğer bir konu bilgi birikiminizi sürekli yenilemek ve gelişime ayak uydurmak için gelişmeleri takip etmektir. Günümüz hayatı sürekli değişim içindedir. Buna bağlı olarak pazar piyasası da bu gelişmelerden etkilenip yeniliklere açık hale gelir. Piyasada varlığını korumak zamanı takip edip buna uygun tasarım dili oluşturmakla mümkündür. Dikkat edilecek diğer bir husus Tüketiciyi tanımak ne istediğini bilmek ve buna uygun özgün tasarım dilleri oluşturmaktır. Hedef kitleye ulaşmayan ve zihinlerinde yer edinmeyen her tasarım unutmaya mahkum olduğu gibi beklentiyi yerine getiremeyecektir. Bunun yanında elde bulunan her imkan değerlendirmeli bunların başında sanal ortam ve sosyal ağlar gelmektedir. Sosyal ortamlar ve tüketici ile ilgili her durum incelemeli araştırılmalı ve sürekli okumalar yapılmalı böylelikle özgün bir tasarım diline sahip olunabilir. Bunları yaparken dayatma ve zoraki durumlardan kaçınmalı, gerektiği taktirde herkesin kullandığı tasarım dilleri kullanılabilir fakat bu kendine has bir şekilde dile getirilmeli ve olabildiğince özgün olmalıdır.

Özgün Bir Tasarım Dilinin Size Kazandırcakları

E ticaret sitelerinde özgün tasarımın önemi; Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulup düzenli uygulandığı taktirde her zaman bir adım önde olacaksınız ve güncel kalacaksınız. Medya platformlarını yakından takip ettiğiniz için güncel ve popüler kalacaksınız. Tasarım alanında edindiğiniz bilgiler sizi alanında uzman hale getirecek. Kendinizi geliştirmeye sürekli zaman ayırdığınız için eleştirilere meyil vermeyeceksiniz. Başka fikir ve düşüncelerin esiri olmadan özgün olduğunuz için takip eden değil takip edilen hale geleceksiniz. E-ticaret sitesi Hedeflediği kitleyi takip edip buna göre davrandığınız için kalıcı ve sürekli olacaksınız. Bütün bu bahsettiğimiz hususlar muhasebe entegrasyonu kullanarak özgün yazılım dilinin kazandırdıklarını gösterdiği gibi özgün yazılım dilinin önemini de bir kez daha gözler önüne sermektedir.