E-ticaret Sitelerini Yurtdışı Satışlara Hazırlamak İçin Neler Yapılmalı?

E-ticaret siteleri açısından yurtiçi satışları gerçekleştirmek kadar yurtdışına satış yapabilmek de oldukça önemlidir. Yurtdışına satış yapmak yani e-ihracat, e-ticaret sitelerinin büyüyerek rakipleri ile girmiş oldukları rekabetten sıyrılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak e-ticaret siteleri aracılığıyla yurtdışına ürün satmayı isteyen kişilerin ve işletmelerin pek çok hazırlık yapmaları gerekmektedir. Bunun nedeni de e-ihracat yapmanın, e-ticaret yapmak kadar kolay olmamasıdır.

E-ticaret sitelerini yurtdışı satışlara açabilmeyi istemekte olan işletmelerin, satış sürecinden önce bilmeleri gerekli olan önemli hususlar ve yapmaları gereken bazı hazırlıklar yer almaktadır. E-ticaret sitelerini yurtdışı satışlara hazır hale getirebilmek için yapılması gereken hazırlıklardan bazıları;

Yurtdışında Satış Yapılmak İstenen Pazara Karar Vermek

İnternet üzerinden yurtdışına ürün satışı yapmak isteyen işletmelerin yapmaları gereken ilk çalışma satış yapmak istedikleri pazara karar vermektir. Bunun sebebi de satış yapılacak olan pazara ve bu pazarda yer alan hedef kitleye göre farklılıklar gösterebilecek olan bazı hazırlıkların yapılması gerektiğindendir. Satış yapılmak istenilen pazara karar verildikten sonra bu pazarda yer alan rakiplerin ve hedef kitlenin en iyi şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Hedef kitle analizinin yapılma sürecinde;

  • Hedef kitlenin demografik bilgileri,
  • Hedef kitlede yer alanların yaş aralıkları,
  • Hedef kitlenin kullanmakta olduğu sosyal medya alanları ve internet kullanma alışkanlıkları,
  • Hedef kitlenin internet üzerinden gerçekleştirmekte olduğu alışveriş yapma alışkanlıkları ve bu alışverişler sırasında kullanmayı tercih ettikleri ödeme yöntemleri,

Gibi önemli unsurlar dikkate alınarak ürünlerin satılmasının istendiği hedef kitleye yönelik bazı bilgilere sahip olmak mümkündür. Sonrasında hedef kitlede yer alanların kullanmış oldukları sosyal medya alanlarında bazı pazarlama çalışmaları yapılması ve hedef kitlenin tercih ettiği ödeme yöntemlerine de sitede yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca rakiplerin analizinin yapılabilmesi için;

  • Rakiplerin kim olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
  • Rakiplere ait sosyal medya hesapları ve e-ticaret siteleri analiz edilerek kendilerini ne şekilde ön plana çıkardıklarının araştırılması gerekmektedir.
  • Rakiplerin daha çok hangi alanlarda satış yaptığının araştırılması gerekmektedir.
  • Rakiplerin ürün fiyatlandırmaları ile ilgili stratejilerinin gözlemlenmesi gerekmektedir.

Bu şekilde yapılması gereken hazırlıklara ve analizlere dikkat edilmesi, pazaryerinde rakiplerin ve hedef kitlenin daha iyi tanınmasına yardımcı olabildiğinden e-ticaret sitelerini yurtdışı satışlara hazırlamak kolaylaşabilmektedir.

Çok Dilli Bir E-ticaret Sitesi Kurmak

İnternet üzerinden yurtdışına ürün satarak faaliyet göstermek isteyen işletmelerin e-ticaret sitelerinde yapmaları gereken çalışmalardan biri de e-ticaret sitesinin dili ile alakalı çalışmalar olması gerekmektedir. İşletmeler, yurtdışında hangi ülkeye satış yapmak istiyorlarsa satış yapacak oldukları ülkenin dilinin de yer aldığı bir internet sitesi hazırlamaya veya çoklu dil özelliği yer alan e-ticaret paketlerini tercih etmeye özen göstermeleri gerekmektedir.

E-ticaret Sitelerine Çoklu Para Birimi Eklemek

E-ticaret sitelerinin yurtdışına satış yapmaya hazır bir duruma gelmesi için yapılması gereken çalışmalardan bir diğeri de e-ticaret sitelerine çoklu para birimi eklenmesi olarak bilinmektedir.

E-ticaret sitesine para birimi eklenirken satış yapılacak olan ülkenin kullanmakta olduğu para biriminin mutlaka eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca internet üzerinden bölgesel olarak da satış yapılmak isteniyorsa satış yapılmak istenilen kıtada bulunan ülkelerin para birimlerinin de siteye eklenmesi satışları oldukça önemli yönde etkileyebilmektedir.

Farklı Ödeme Seçeneklerine Yer Vermek

Her ne kadar ülkemizde sanal pos entegrasyonları sayesinde ürün tahsilâtları yapılabiliyor olsa da yurt dışına yapılacak olan satışlarda önem verilmesi gereken önemli unsurlar arasında faklı ödeme seçeneklerine yer verilmesi bulunmaktadır.

Bu sebeple yurtdışı satışlarına başlanılmadan önce e-ticaret sitelerinin satış yapmayı istedikler ülke ve bölgelerde kullanılmakta olan ödeme yöntemleri ile ilgili araştırmalar yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde e-ticaret sitelerinde hangi ödeme seçeneklerine yer verilmesi gerektiği konusunda bildi sahibi olunmaktadır. Aynı zamanda e-ticaret siteleri yurtdışı satışlara hazırlanırken ne kadar çok farklı ödeme seçeneklerine yer verebilirse müşteriler siteye karşı daha fazla ilgi göstermektedir.