E-ticarette işletme yönetimi birçok değişebileni içinde barındıran karmaşık bir süreç olarak karşımızda bulunmaktadır. E-ticarette işletme yönetimi denildiğinde yenidünya düzeni ve dijitalleşme planlama, pazarlama, yenilik, markalaşma, hizmet kalitesi ve daha çoğunu ele almaktadır.

Bir işletme için İşletme yöneticileri bir idari sorumlulukları yönetmeyi üstlenmektedir. Alınan bu sorumluluklar şirketlerin yaptıkları işlere göre değişiklik gösterirken bütçe, pazarlama, idari prosedürler, maliyet gibi birçok alanı içine alabilmektedir. Bu sebeple şirket yöneticisinin birçok alanda yetkiye sahip olması gereklidir.

Kısaca işletme yönetimi, bir işletme türünün yönetimini içeren bütün iş süreçleridir. İşletme yönetiminin esas amacı bir kuruluşun hedeflerine ve amaçlarına ulaşması için birlikte hareket edebilecek şekilde işleyişi sağlayabilmektir.

İşletme yönetiminin içerdiği ana unsurlar şunlardır;

1-Muhasebe

2- Proje yönetimi

3-Finans

4-Pazarlama

Büyük, orta ya da küçük işletme ayırt etmeksizin tüm işletmelerin bir işletme yönetime ihtiyacı vardır. İşletmelerin boyutlarına göre süreçler farklılık gösterebilir. İşletme yöneticileri, yönetmekte olduğu işletmeyi karlı ve başarılı bir hale getiren ekibin en önemli parçasıdır. Üretkenliği ve organizasyonu sağlamak görevleridir.

İşletme Yönetimi Ne İş Yapar? 

Bir işletme yöneticisinin görevleri şartlara uygun olarak değişse de çoğunun benzer sorumlulukları bulunmaktadır. İşletme yönetiminin bazı görevleri şunlardır; 

1-Mali tabloları kontrol etmek

2-Bir şirketin bütçe ve mali faaliyetlerini yönlendirmek

3-Şirket karlarını maksimum düzeye çıkarmak

4-Kar ve satış raporlarını değerlendirmek

5-Verimliliği arttırabilmek için yeni çalışmalar geliştirmek

6-Maliyetleri minimum seviyeye indirmek

7-Etik ve yasal kuralları bilerek bunlara bağlı kalabilmek

8 –Liderlik ve koordinasyon ve sağlamak

9- Raporlamalar, denetlemeler ve analizler yapmak

10-Çalışanların maksimum verimlilik seviyelerine ulaşabilmelerine yardım etmek

11-Sözleşmeleri analiz etmek

12-Şirket içinde işleyişin ve planlamaların içinde yer almak

13- Eğitim ve adaptasyon süreçlerini yürütmek

Bir İşletme Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir? 

İşletme yönetimi  için ilk olarak eğitim gerektirmektedir. Ayrıca birçok yetkinlikle sürekli geliştirilmeye ihtiyacı olan bir alandır. İşletme yöneticiliğini iş olarak yapmak ta kararlı olan isteyen bireylerin öncelikle eğitim, yetkinlik, sorumluluk gibi konularda kendilerini geliştirmeleri şarttır. Bir işletme yöneticisinde bulunması gereken özellikler şunlardır: 

1-Eğitim: İşletme yöneticisi olabilmek için işletme bölümü, yönetim, muhasebe, pazarlama veya finans gibi alanlarda lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir. Ayrıca lisans sonrası bu ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimlerini de tamamlamak şirketlerin aradığı özellikler arasında yer almaktadır. 

2-Yetkinliklerin geliştirilmesi: İşletme yöneticisi olabilmek için sadece eğitim almış olmak yeterli değildir. Şirketlerin ilk büyük beklentisi tecrübe sahibi olan bireylerdir. İşletme yöneticisi olabilmek için tecrübe sahibi olmak ve yetkinliklerin geliştirilebilmesi adına kariyer basamaklarını acele etmeden çıkmakta yarar vardır. Çünkü farklı işletme tarzlarını tanıyarak yönetim aşamalarını yerinde görmek yararlı olacaktır.

3-Analitik bakış açısı: İşletme yöneticisi olabilmek için ilk önce çalışılacak şirketi iyice benimsiye bilmenin yanı sıra analitik bir bakış açısıyla hareket edebilmeye de dikkat etmek gerekmektedir. Bir şirketin gelecekte karşılaşabileceği talepleri öngörmek, sorumluluk alabilmek, kilit kararları alabilme yeteneğine sahip olmak gerekmektedir.

4-Güçlü iletişim gücü: Bir işletme yöneticisinin ortamda bulunan diğer insanlarla iyi çalışabilme ve anlaşabilme becerisine de sahip olması gerekmektedir. Çalışanlara liderlik yapabilmek ve isteklendirmek açısından örnek olunması gerekmektedir.  

5-Sorumluluk bilinci: İşletme yöneticilerinin bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları; , sözleşmeleri gözden geçirmeyi, operasyonları denetleyebilmeyi ve çalışanların maksimum verimlilik seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olabilmeyi içermektedir. İşletme yöneticisi birçok zaman farklı alanların iş takibiyle ilgilenmek zorunda kalabilmektedir. Bu sebeple şirket yönetiminde oldukça önemli bir rol üstlendiğinden stres altında çalışmaktadır. Şirket yöneticisinin bilinci ve stresle başa çıkabilme gücü de yüksek olabilmelidir.

E-ticarette İşletme Yönetimi Nedir?

E-ticaret işletme yönetimi; e-ticaret sitesinin yönetimi, işlerin yürütülmesinden sorumlu personeli yönetme, pazarlama, iş süreçlerinin takibi,  geliştirme, bütçe yönetimi gibi birçok alanı içermektedir. E-ticaret yönetimi  tüm değişebilenlerin sorumluluk bilinciyle takibini ve yönetimini kapsamaktadır. Online ticaret teknoloji ve dijitalleşmenin tam ortasında yer alan bir sektördür ve birçok yeniliği de içinde barındırmaktadır.