E-Ticaret ile internet üzerinden ürünlerini satmak isteyen işletmeler e-ticaret şirketi kurmak istemektedir. Çünkü E-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ettiğinden ve belirli devlet destek ve teşviklerinden daha fazla yararlanabilmektedir. Bunun yanında e-ticaret sektöründe hizmet vermekte olan işletmeler 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olan veri muafiyetinden de yararlanabilmektedirler. E-ticaret şirketi kurmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı detaylar vardır:

Şirket Ne Demektir?

Şirket, bir ya da daha fazla kişi tarafından kar etmek amacıyla kurulan tüzel yapılara verilen genel addır. Genel olarak şirketlerin kar yapmak, topluma hizmet edebilmek ve toplumsal yaşamın sürekliliğini sağlayabilmek gibi amaçları vardır.

Şirketler, sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere 2’ye ayrılır. Sermaye şirketi içerisinde; anonim, limitet ve paylı komandit şirket türleri yer alır. Şahıs şirketleri içerisinde ise adi şirket, adi komandit şirket ve kolektif şirket bulunur.

E-Ticaret Şirketi Ne Demek?

E- ticaret şirketi, internet üzerinden ürün satmak amacıyla kurulmuş olan şirket türüne verilen addır. E-ticaret şirketi kurmak isteyen kişilerin şirket kurulumu aşamasında almış oldukları Nace kodunu vergi levhalarına işletmeleri gerekmektedir. Bu kod televizyon, radyo, posta yolu veya internet üzerinden yapılacak olan perakende ticareti tanımlamak amacıyla kullanılır. Şirket kurmadan önce muhasebeci veya mali müşaviriniz ile görüşme sağlayarak şirketinizin faaliyet konusu hakkında istenilen bilgiye e-ticaret nace kodunu ekletebilirsiniz.

E-Ticaret Şirketi Kurulmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

E-Ticaret şirketi kurmadan önce bilinmesi gereken bazı konular hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

 • E- ticaret ile internet üzerinden hizmet ve ürün satışı yapmak isteyen işletmeler şirketlerini e-ticaret şirketi olarak kurarlarsa pek çok kredi, destek ve hibeden kolaylıkla yararlanabilirler.
 • E-ticaret amacıyla şirket kurmadan KOSGEB girişimci ve ileri girişimci eğitimlerinizi tamamlamanız gerekir. Eğer tamamlamazsanız KOSGEB’in destek ve hibelerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir.
 • E-ticaret şirketleri gelir vergisi muafiyetinden yararlanabilir. İşletmeler ilgili kanun gereği yıllık yüzde iki ve yüzde dört oranlarında gelir vergisi öderler.
 • Yüzde iki oranında gelir vergisi ödemek için işletmelerin en az bir çalışanı olması gereklidir. Yüzde dörtlük gelir vergisiyse işçi çalıştırmayan kişi veya işletmelerden alınmakta olan gelir vergisi oranıdır.
 • E-ticaret şirketi kurmak isteyenlerin önce bir mali müşavir veya muhasebeci ile anlaşması gereklidir.
 • E-ticaret yapılabilmesi için şirket kuruluşu sırasında e-ticaret nace kodunun faaliyet alanı kısmına yazdırmaları gereklidir.
 • E-ticaret için şirket kurmak isteyenlerin önceden limitet, şahıs, anonim şirket türlerinin dezavantajları ve avantajlarını karşılaştırarak kuracakları şirket türüne karar vermelidir.

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Nasıl Kurulabilir?

E-ticaret ile ürün satmaya çalışan küçük ve orta halli işletmelerin bütçelerini sarsıntıya uğratmadan şirket kurabilmeleri mümkündür. E-ticaret için şahıs şirketi kurmaya karar verenlerin izlemesi gereken adımları tamamlaması gerekmektedir:

 • Muhasebeci ya da mali müşavir seçimi yapmak
 • Şirket kurabilmek için gerekli evrakların toplanmasını sağlamak 
 • Şirket kurma maliyetlerinin hesaplanmasını sağlamak
 • Şirket açma başvurusu ve yoklama işlemlerini gerçekleştirmek gibi adımları e-ticaret yapmak isteyecek kişilerin karşısına çıkan şirket kurma aşamalarındandır.

Muhasebeci ve Mali Müşavir Seçimi Yapmak

Şirket kuruluşu aşamalarını muhasebeciler ya da mali müşavirler yürütebileceği için şirket kurmak isteyenlerin çalışacak oldukları muhasebeci ya da mali müşaviri seçmeleri gereklidir. Ancak bu seçimi yaparken de dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.

 • Çalışacağınız kişinin mesleğindeki yeterliliği,
 • Mali müşavir veya muhasebecinin teknoloji hâkimiyeti,
 • Çalışacak olduğunuz kişinin vergi planlaması yapabiliyor olması,
 • Mali müşavir veya muhasebecinizin daha önce e-ticaret sektöründe baktığı başka işletmelerin de olması gibi unsurlar muhasebeci ya da mali müşavir seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli unsurlardır.

E-Ticaret Şirketi Kurma Evraklarını Toplamak

Şirket kuruluşu sırasında işletmelerden istenilen bazı evraklar:

 • Vesikalık fotoğrafınız
 • Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
 • İkametgâh kâğıdınız
 • Tapu veya kira kontratınız
 • Mali müşavirinizin vekâletnamesi
 • İmza beyannameniz
 • Şirket kuruluş formunuz

Şirket Kurma Maliyeti Hesaplama

E-ticaret amacıyla şahıs şirketi kurmak isteyenler işlemler ve belirli evraklar için ücret öderler. Bu sebeple şirket kurmadan evvel şirket kurma maliyetinizi hesaplayarak bir bütçe ayırmalısınız.

Şirket Açma Başvurusu ve Yoklama İşlemleri

Şirket kurmak için gereken evraklarınızı topladıktan sonra şirketinizi açabilmek için mali müşavirinizin şirket açma başvurusu yapması gereklidir. Başvuru yapıldıktan sonra şirketinizin bulunacak olduğu adresin bağlı olduğu vergi dairesi memurları şirketinizi kontrole gelir. Bu işlem sonunda şirket açma başvurunuz sonuçlandırılarak vergi levhanızı çıkartabilirsiniz.