E-ticarette Gelir Tablosu Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

Her e-ticaret firması için gelir tablosu, uzun veya kısa vadede yapılacak finansal planlamalarda yol haritası görevini üstleneceği için oldukça önemlidir. Bu tablo, firmaların büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaktadır. Fakat bu noktada firmaların bilmesi gereken pek çok detay mevcuttur. Biz de bu yazımızda e-ticaret firmalarının gelir tablosu hakkında tüm bilmesi gerekenleri ele alacağız.

Gelir Tablosu Nedir?

Firmaların belirlenen bir zaman diliminde kazandığı tüm gelirler, ödenen maliyetler ve diğer gider kalemlerin bir arada göstererek, tüm bu işlemlerin sonucunda firmanın elde ettiği net karı ya da uğradığı zararı ortaya koyan tablo gelir tablosu olarak adlandırılmaktadır.

E-ticaret firmalarının gelir tablosu incelendiğinde, herhangi bir tüzel kişiliğin tabloya konu olan zaman aralığında yaptığı faaliyetlerle ilgili detayların yanı sıra kar veya zarar edildiğini gösteren bilgileri saptanması oldukça kolaydır. Böylelikle tüzel kişiliğin bulunduğu sektör içerisinde kar elde edip edilmeyeceğini görebilmek mümkündür.

Gelir Tablosunun Özellikleri Nelerdir?

Firmanın net kar ve net zarar tutarlarının hesaplanmasına imkan tanıyan gelir tablosun özellikleri şunlardır:

 • Belirli bir zaman aralığını kapsamaktadır.
 • Firmanın tabloya konu olan zaman aralığında yaptığı faaliyetlerin detaylarını içermektedir.
 • Firmanın kazandığı paraları ve ödediği giderleri hesaplama imkanı sağlamaktadır.
 • Hesap tipi ve rapor tipi olmak üzere iki farklı şekilde hazırlanabilmektedir.
 • Olağan ve olağandışı gelirleri ayrı kalemlerde bildirmektedir.
 • Olağan ce olağandışı gelirleri belirtmektedir.

E-ticarette Gelir Tablosu Nasıl Hesaplanır?

E-ticarette gelir tablosu hazırlarken finansal tablo ilkeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Firmanın ana faaliyetinden kazanılan gelire, olağan gelir ve giderlerden olağandışı gelir giderlere kadar çoğu detayın gelir tablosuna eklenmesi gereklidir.

Gelir tablosu hazırlarken firmanın bir yıl içerisinde kazandığı gelirin 6 rakamı ile başlayan gelir hesabı/alacak kısmına yazılmalıdır. Firmanın bir yıl içerisinde ödediği giderlerin ise 7 rakamı ile başlayan gider hesabı/borç kısmına yazılması gerekmektedir.

E-ticarette Yararlanılabilecek Bir Gelir Tablosu Örneği

Gelir Tablosu

1) Brüt satışlar

   a) Yurtiçi satışları

   b) Yurtdışı satışları

   c) Diğer gelirler

2) Satış indirimleri

   a) Satış iskontoları

   b) Satış sonra gelen iadeler

   c) Diğer indirimler

3) Satışların maliyetleri

   a) Satılan hizmet maliyeti

   b) Satılan mamuller maliyeti

   c) Satılan ticari mallar maliyeti

   d) Diğer satışların maliyeti

4) Net satışlar

Sizler de gelir tablosu örneğinden yararlanarak e-ticaret firmanızın mali durumuna kolay ve net bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Gelir Tablosunun Bilinmesi Gereken Önemli İlkeleri Nelerdir?

Gelir tablosu, e-ticaret sektöründeki firmaların finansal reçetesi niteliğini taşımaktadır. Belirli zamana ait kalemlerin yer aldığı gelir tablosunu hazırlarken belli başlı ilkelere bağlı kalınması gereklidir. Bunun için de öncelikli olarak firmaların gelir tablosunun ilkelerini net olarak bilmesi gerekmektedir. Gelir tablosunun önemli ilkeleri şunlardır:

 • Sınırlandırılmış bir şekilde belirlenen zaman aralığında gerçekçi faaliyet neticesini görebilmek adına zaman aralığının başında ve sonunda hesap kesimi yapılmalıdır.
 • Gerçekleşmemiş satışlar, elde edilmemiş kar ve diğer gelirler elde edilmiş gibi gösterilmemelidir.
 • Gerçekleştirilen satışın gelir ve kar miktarı olduğundan daha az veya daha fazla gösterilmemelidir.
 • Kar ve zararların tümü, geçmiş zaman aralıklarındaki finansal tablolarında değişiklik yapmaya gidilecek kadar büyük bir fark yoksa gelir tablosunda yer almalıdır.
 • Belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilen satış ve gelir kalemleri ile satışların maliyet giderlerinin birbirine karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Maliyet kalemleri; uzun dönem kullanılabilecek varlıklar, bakım, onarım ve benzeri kümeler arasında eşdeğer olarak dağıtılmalıdır.
 • Belirlenen zaman aralığındaki sonuçların saptanması ile ilgili değerlendirme esaslarında veya maliyet metotlarında değişiklik mevcutsa, mevcut olan değişikliğin aksiyonları açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Gelir tablosu hazırlarken sonucu belirsiz durumlar, gelecek dönemde ortaya çıkıp çıkmayacağına bağlı olarak değişebilecek olan unsurlar, öngörülebilir tahminler mutlaka belirtilmelidir. Gelir tablosunda belirtilmesi gereken tahminler için herhangi bir tahakkuk işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu noktada sadece dipnot olarak belirtilmesi yeterli olmaktadır.