E-ticarette Gizlilik Politikası Nasıl Oluşturulur?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre maddelendirilen gizlilik politikası, kullanıcıların haklarının güvenceye alındığının teminatıdır. Bu teminata her işletme web sitesinde yer vermek zorundadır. Dolayısıyla e-ticarette de gizlilik politikası büyük bir önem taşımaktadır. E-ticaret siteleri gizlilik politikası ile tüketicilerin kişisel verilerini koruyarak haklarını güvence altına almaktadır. Biz de bu yazımızda gizlilik politikası hakkında detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Ama ilk olarak gizlilik politikasının tanımına bir göz atalım.

Gizlilik Politikası (Sözleşmesi) Nedir?

Gizlilik politikası veya gizlilik sözleşmesi, bir firmanın veya web sitesinin bir ziyaretçi hakkında bilgi toplama ve yayınlama politikasını beyan etmek için oluşturulan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre maddelendirilen şirket politikasıdır. Bu şirket politikasının içeriğini ziyaretçi hakkında hangi bilgilerin toplandığı, bu bilgilerin gizli kalıp kalmadığı ve satıcılar ile paylaşılıp paylaşılmadığı oluşturmaktadır. Tüketicilerin gizlilik politikasına onay verdikleri takdirde veri işlenmesi mümkün kılınmaktadır.

E-ticarette Gizlilik Politikasının Yeri Nedir?

E-ticarette kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması ya da saklanması gibi konularda tüketiciye yapılan bildirimler gizlilik politikası altında korunmaktadır. E-ticaret firmalarının tüketicilere güven vermesi oldukça önemlidir. Firmalar tüketicilere güven verdikleri takdirde tüketiciler haklarının korunduğundan emin olmaktadır. Bu noktada gizlilik politikası, tüketicilerin gizlilik güvencesinin teminatıdır. E-ticaret firmaları alışveriş esnasında tüketicilerin kişisel bilgilerini işlemektedir. Çerezler de bu işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle çerez politikası ile gizlilik politikasının iç içe geçmiş olduğunu söylemek mümkündür.

E-ticaret Gizlilik Politikasında Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-ticaret gizlilik politikasının içeriğini oldukça uzun metinler ve hukuki terimler meydana getirmektedir. Bu nedenle tüketiciler tarafından oldukça karmaşık bulunmakta ve genellikle okunmamaktadır. Bu durumda sade, yalın ve anlaşılır bir dille oluşturulmuş gizlilik politikası ortaya konulması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra da tüketicinin görebileceği bir konumda olmasına özen gösterilmesi gereklidir. Gizlilik politikasında yer verilmesi gereken bilgiler ise şunlardır:

 • Tüketicilerin kişisel bilgilerinin işlendiği bilgisi
 • İşlenen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı
 • Bilgilerin toplanma şekli
 • Bilgilerin saklanma süresi
 • Bilgilerin nasıl işleneceği
 • Bilgilerin ne zaman silineceği

Gizlilik Politikası Oluşturma Aşamaları Nelerdir?

Gizlilik politikası her şirketin yapması gereken bir zorunluluktur. Bu noktada hiçbir ayrıntının atlanmaması gereklidir. Gizlilik politikasını oluştururken belli başlı başlıklara yer verilmelidir.

Bu başlıklar şunlardır:

Toplanan kişisel verilerin bilgisi: Gizlilik politikası kişisel verilerin hangi firma tarafından toplandığı ve hangi bilgileri kapsadığı konusunda bilgilendirmeler ile başlamalıdır. Bu bilgiler genellikle kullanıcı bilgileri ve IP adresleridir.

Verilerin toplanma şekli: Gizlilik politikasında verilerin nasıl işlendiğinden bahsedilmesi gereklidir. Genellikle veriler çerezler ve bazı teknolojiler aracılığıyla toplanmaktadır.

Verilerin işlenme amacından bahsedilmesi: Kullanıcılara verilerin en amaçla işleneceğinden bahsedilmesi gereklidir. Bu noktada verilerin analizi, hizmet gerekliliği, beklentiler ve maksimum fayda gibi süreçleri kapsadığı belirtilmelidir.

Verilerin aktarılması: Toplanan verilerin aktarma durumu ile karşı karşıya kalındığında kimlerle paylaşılabileceği konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi gereklidir. Verilerin aktarılması sürecinde kişisel verilerin korunmasının teminatı da kullanıcılara verilmelidir.

Hukuki süreçler: Hukuki süreçlere uygun bir şekilde hazırlanan gizlilik politikası ortaya konulmalıdır. Bu noktada yasal çerçevelerden bahsedilmelidir.

E-ticarette Gizlilik Politikası Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

E-ticarette gizlilik politikası oluşturma sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır:

 • Gizlilik politikasında sıklıkla hukuki terimlere yer verilen karmaşık bir dil kullanmak yerine anlaşılır, sade ve yalın bir dil kullanılmalıdır.
 • Gizlilik politikasının kurumsal şeffaflığı ve güvenliği ön plana çıkardığından emin olunmalıdır.
 • Kullanıcılardan bilgi toplayabilecek üçüncü taraflar belirlenmelidir.
 • Üçüncü tarafların gizlilik gereksinimlerine uyduğunun üzerinde durulmalıdır.
 • E-ticaret firmalarının yetki alanlarını belirlemesi gereklidir.
 • Kullanıcılara kişisel bilgilerini veritabanından güncelleme, kaldırma ya da aktarma gibi fırsatlar sunulmalıdır.
 • Bilgi toplama gereksinimleri ve uygulamaları gözden geçirilmelidir.
 • Firmaların web sitelerinde kullanıcıların hem doğrudan hem de dolaylı olarak kişisel bilgi toplandığının kapsamlı bir listesi oluşturulmalıdır.

Sizler de e-ticarette gizlilik politikası oluştururken sıraladığımız hususlara dikkat etmelisiniz. Böylelikle kullanıcıların güvenini kazanabilirsiniz.