Marka, e-ticaret firmalarının kalıcılığına ve sürdürülebilirliğine hizmet eden en temel kavramlardan biridir. Firmalar varlıklarının uzun vadede devamlılığını sağlamak ve kalıcı bir marka algısı oluşturmak için sağlam bir marka imajı oluşturmaları gereklidir. Peki, marka kimliği ve marka imajı nedir? E-ticaret firmalarının marka kimliği ve marka imajı hakkında bilmesi gerekenler nelerdir? Gelin bunlara bir göz atalım.

E-ticaret Firmaların Markalaşmasının Önemi Nedir?

Markalaşmak, e-ticaret firmalarının geleceği için oldukça önemlidir. E-ticaret firmalarına pek çok avantaj sağlamaktadır. Markalaşmanın e-ticaret firmalarına sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Müşterilerin algısını etkilemektedir.
 • Yeni müşterilere ulaşma imkanı sunmaktadır.
 • Yeni iş ilişkileri kurulmasına olanak sağlamaktadır.
 • Pazarda güven sağlamaktadır.
 • Firma içi başarıyı büyük oranda arttırmaktadır.
 • Reklam ve pazarlama çalışmalarını desteklemektedir.

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği, tüketicilerin zihninde markayı tanımlayan ve firmaların oluşturduğu unsurlar bütünü olan bir kavramdır. Renk, tasarım, logo gibi unsurlar marka kimliğini meydana getirmektedir. Marka kimliği, marka imajıyla karıştırılsa da aslında birbirinden farklı kavramlardır. Marka kimliği, logoyu tasarlamaktadır. Ürün promosyonlarında ise renk, şekil ve diğer görsel unsurları kullanmaktadır.

Marka kimliğinin başlıca özellikleri ise şunlardır:

 • Marka kimliği firma kaynaklarından beslenmektedir.
 • Firmaların vizyon, misyon ve hedeflerini göstermektedir.
 • Logo, tasarım, şekil, renk ve görsel vb. gibi unsurlardan meydana gelmektedir.
 • Firmalar kendilerine ‘biz kimiz’ sorusunu ileterek marka kimliklerini oluşturmaktadır.
 • Marka kimliği oluştururken stratejik ve somut unsurlarla hareket etmektedir.

Marka İmajı Nedir?

Alıcı veya tüketici tarafından algılanan tutuma marka imajı denir. E-ticaret gibi ticari faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu marka algısı, marka imajı olarak ortaya çıkmaktadır. Marka imajının başlıca özellikleri ise şunlardır:

 • Yalnızca tüketicinin değil pazarın da nasıl algılandığıyla ilgilenmektedir.
 • Söylemler ve görüşler üzerine kuruludur.
 • Farklı değişkenlere göre olumlu veya olumsuz olarak değişiklik gösterebilmektedir.
 • Marka imajını o markayla etkileşime giren tüketiciler meydana getirmektedir.

Marka Kimliği ve Marka İmajı Arasındaki Fark Nedir?

Marka kimliği ve marka imajı ne kadar birbirine benzetilse de iki kavram arasında pek çok fark vardır. Marka kimliği ve marka imajı arasındaki farklar ise şunlardır:

 • Marka imajı, tüketicilerin bir marka hakkında oluşturduğu kanaati ifade eden bir kavramdır. Marka kimliği ise, bir firmanın tüketicisine bir imaj yansıtmak için oluşturduğu unsurların toplamıdır.
 •  Marka imajı soyut unsurlarda oluşurken, marka kimliğini ise somut unsurlar meydana getirmektedir.
 • Marka imajını tüketicilerin firma hakkındaki görüşleri oluşturmaktadır. Marka kimliği ise firmanın kendisini oluşturduğu bir kavramdır.

Marka İmajı E-ticaret Firmaları İçin Neden Önemlidir?

Marka imajı, tüketicilerin bir ürünü satın aldıklarında oluşan objektif ve duygusal bir geri bildirimidir. E-ticaret firmalarının tüketicilerde olumlu bir marka imaj yaratası gereklidir. Bunun için de firmaların stratejik hareket etmesi oldukça önemlidir. E-ticaret firmalarının olumlu bir marka imajına sahip olması, firmanın iyi niyetini ve marka değerini arttırmaktadır. Tüketicilerin markayı çevrelerine de tanıtmasına olanak sağlamaktadır.

E-ticaret firmaları, en iyi ürün veya hizmeti yaratmak için yoğun bir çaba harcamaktadır. Fakat sadece ürün veya hizmetin kalitesi, tüketiciler için satın almasını etkileyecek noktalardan biri değildir. Müşterilerin sadakati, tekrar satın alma, çevresine tavsiye etme ve olumlu yorum yapma gibi eylemler bir marka imajı yaratmakla mümkündür.

Marka imajı, e-ticaret firmalarına pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar ise şöyledir:

 • Tüketiciler üzerinde olumlu bir marka izlenimi yaratmaktadır.
 • Hedef kitlenin dikkatini çekme ve hedef kitleye ulaşma konusunda oldukça etkilidir.
 • Müşteri sadakati ve müşteri deneyimini arttırmaktadır.
 • Markaya olan güveni arttırmaktadır.
 • Sadık müşteriler kazandırmaktadır.
 • Rakiplerin arasından öne çıkmayı mümkün kılmaktadır.
 • Tüketicilerin satın alma kararlarını olumlu bir şekilde etkilemektedir.
 • Markanın satış oranlarını ve bilinirliğini arttırmaktadır.
 • Daha kısa süre içerisinde daha büyük bir etki yaratabilecek gelecekteki ürünleri veya hizmetleri piyasaya sürmek için hali hazırda oluşturulmuş marka kimliğinden yararlanma yeteneği kazandırmaktadır.