Son dönemlerde herkesin dilinde olan X, Y ve Z kuşakları, dünya genelinde var olan farklı yaşlardaki gençlerin gruplandırılması için kullanılan kavramlardır. X kuşağı biraz daha orta yaşlı kesimin yer aldığı bir nesilken Y kuşağı yetişkin ve Z kuşağı ise gençlerin yer aldığı bir nesildir. Bu nesiller pek çok konuda birbirlerinden ayrılsa da üç kuşak da e-ticaret sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Peki, e-ticaret firmalarının işlerini kolaylaştıran X, Y ve Z kuşakları hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

X Kuşağı Nedir? X Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Demografik sınıflandırma terimi olarak ele alınan X kuşağı, 1965 ve 1980 yılları arasında doğan insanları kapsayan bir nesildir. Bu kuşakta yer alan insanların en yaşlısı 56 yaşındayken en genci ise 41 yaşındadır.

X kuşağında yer alan insanların ortak olarak sergilediği davranışlar, X kuşağının özelliklerini oluşturmaktadır. Bu özellikler ise şunlardır:

 • X kuşağı, Türkiye’de yaşayan insanların yaklaşık %22-%23 oranındakini kısmını oluşturmaktadır.
 • Genellikle X kuşağı içerisinde yer alan kişilere yeniliklere ve değişimlere açıktır. Fakat bir o kadar da geleneklerine bağlıdır.
 • X kuşağı için aile kavramının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle aileye karşı saygılıdırlar.
 • X kuşağı otoriteye karşı oldukça saygılıdır.
 • X kuşağı içerisinde bulunan kişilerin aidiyet duygularının oldukça gelişmiş olduğun söylemek mümkündür. Bu nedenle bu nesilde yer alan kişilerin çoğu yüzeysel ilişkiler kurmaktan kaçınmaktadır.
 • X kuşağı, teknolojiyi sınırlı olarak kullanmaktadır. Genellikle de ihtiyaçları doğrultusunda teknolojiden yararlanmayı tercih etmektedir.
 • X kuşağında yer alan kişiler iş yaşamlarında oldukça uyumlu oldukları için e-ticaret sektörüne de bir hayli faydalıdırlar. Yüksek motivasyonları sayesinde e-ticarete pek çok avantaj sağlamaktadırlar.

Y Kuşağı Nedir? Y Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

1981 ve 1995 yılları arasında doğan kişileri sınıflandırmak için Y kuşağı terimi kullanılmaktadır. Milenyum çağının başlangıcında yetişkin durumuna geldikleri için Y kuşağına aynı zamanda Milenyum kuşağı da denilmektedir.

1981-1995 yılları arasında doğan kişilerin ortak özellikleri Y kuşağının özelliklerini meydana getirmektedir. Y Kuşağının özellikleri şunlardır:

 • Türkiye’de yaşayan kişilerin yaklaşık %35’i Y kuşağını oluşturmaktadır.
 • Y kuşağında yer alan kişiler özgürlüklerine oldukça düşkündür.
 • Y kuşağı, iş hayatlarında farklılığı seven bir nesildir.
 • Y kuşağı iş hayatlarında mesai saatlerini sevmemektedir. Çünkü iş saatlerine odaklanmak yerine daha çok yapacakları işe odaklanmayı tercih etmektedirler.
 • Genellikle bir yönetici altında çalışmak yerine kendi işlerini kurmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle e-ticaret sektöründe önemli bir rol oynamaktadırlar. Yaratıcı fikirlere sahip Y kuşağı, bunu faaliyete geçirirse e-ticarette başarılı işlere imza atabileceğini söylemek mümkündür.

Z Kuşağı Nedir? Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Z kuşağı, 1995 ve 2010 yılları arasında doğan dünya genelindeki gençleri kapsayan bir nesildir. Bu kuşakta yer alan insanların en büyüğü 26 yaşındayken en küçüğü ise 11 yaşındadır.

Z kuşağında yer alan insanların ortak olarak sergilediği davranışlar, X kuşağının özelliklerini oluşturmaktadır. Bu özellikler ise şunlardır:

 • Z kuşağının X ve Y kuşağı ile karşılaştırılması yapıldığında ilk sosyal nesil olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Z kuşağı, teknolojik aletlerin ve internet ortamların içerisine doğmuşlardır.
 • Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlere kolaylıkla adapte olabilmektedir.
 • Z kuşağında yer alan kişilerin odak noktaları oldukça geniştir.
 • Z kuşağının aidiyet duygusu gelişmemiştir.
 • Z kuşağı teknoloji ile gelişen bir nesil olduğu için e-ticarete oldukça yatkındır.
 • Z nesli içerisinde bulunan kişiler genellikle aynı anda birkaç farklı işi yapabildikleri ve gelişmelere açık oldukları için e-ticarette önemli bir rol oynamaktadır.
 • Z kuşağının e-ticaret ile ilişiğinin olması göz önünde bulundurulduğunda bu kuşakta yer alan kişilerin çoğunun daha çok e-ticaret sektörüne yöneleceği bir gerçektir.
 • Z kuşağı, her şeyi hızlı tüketen bir nesil olduğu için de e-ticaretten yararlanarak alışverişlerini gerçekleştirebilmektedir.