E-ticaret ile uğraşan firmaların profesyonel pazarlama planları olması gerekir. e-ticarette işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için en önemli etkenlerden biri pazarlama planlarıdır. Pazarlama planları ile markalar:

 • Marka bilinirliğini artırabilir.
 • Kampanya, hizmet ve ürün tanıtımlarını yapabilir.
 • Hedef kitlelerine daha kolay ulaşabilir.
 • Rakiplerinin önüne geçebilme olanağı elde eder.
 • Sadık müşteriler kazanabilir.

Tarzındaki amaçlarına kolaylıkla ulaşabilir. Ancak e-ticarette markaların amaçlarına ulaşmaları için pazarlama planı hazırlamaya başlamadan önce bazı unsurlara dikkat etmelidir.

E-ticaret Pazarlama Planı Ne Demektir?

E-ticaret pazarlama planı, pazarlamaya yönelik markanın gelecekteki hedefleri, durumu ve hedeflerine ulaşmak için geliştirmiş olduğu stratejilere verilen addır.

E-ticaret Pazarlama Planı Unsurları Nelerdir?

E-ticaret pazarlama planları da her pazarlama planında olduğu gibi beş unsurdan oluşur. Bu unsurlar:

 • Markanın o anki konumu ve pazarlama durumu,
 • Markanın hedefleri ve amaçları,
 • Markanın hedeflerine ulaşabilmesi için uygulanan stratejiler,
 • Rekabetçi bir strateji geliştirebilmek için yürütülen taktikler,
 • Pazarlama ve reklam çalışmalarındaki sermaye,

E-ticaret pazarlama planlarının temel unsurlarıdır. E-ticarette hedeflerine ulaşabilmek ve sektörde başarılı olabilmek için her işletme bu unsurları göz önünde bulundurmalıdır.

Markanın E-ticaretteki Durumunu Belirleme

E-ticaret pazarlama planı unsurlarının ilki e-ticaret alanındaki durumun belirlenmesidir. Bu sebeple işletmeler ilk önce e-ticaret raporları yardımıyla belirli analizleri yapmalıdır.

 • Şirket konumu belirlenmeli,
 • Satılan ürünlerin arz ve talebi analiz edilmeli,
 • Rakipler belirlenerek tanınmalı,
 • Hedef kitle belirlenerek kitle analizi yapılmalıdır.

E-ticaret durumunun belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken analizlerden bazılarıdır.

Şirket konumunun belirlenmesi:  E-ticarette pazarlama taktikleri geliştirilirken en önemli konu şirket konumunun belirlenmesidir. Şirket konumunuzu; şirketinizin satışlarının nasıl geliştiği, sattığınız ürünlere ilginin ne kadar olduğu, şirketinizin ne zaman kurulduğu ve nasıl geliştiği gibi soruların cevaplarını arayarak belirleyebilirsiniz.

Ürünlerin arz ve taleplerinin analizi: E-ticaret alanında pazarlama taktikleri geliştirirken ürünlerinize olan talebin ne kadar olduğu oldukça önemlidir. Bu sebeple markanızın satmış olduğu belirleyerek bu ürünleri bir günde veya bir haftada kaç kişinin satın aldığı analiz edilmelidir.

Rakiplerin belirlenerek tanınması: Her e-ticaret firmasının mutlaka rakipleri vardır. Bu sebeple rekabetçi pazarlama taktikleri geliştirerek markaların rakiplerini en iyi şekilde tanımaları ve onların zayıf ve güçlü yönlerini öğrenmeleri gerekir. Rakipleri analiz etmek için rakiplerinizin sosyal medya iletişimlerini, kampanyalarını ve SEO çalışmalarını araştırabilirsiniz.

Hedef kitle belirlenerek kitlenin analiz edilmesi: E-ticaret pazarlama taktiklerini geliştirme aşamalarından biri de hedef kitle analizidir. Kitleye ulaşabilmek için neler yapmanız gerekir, kitlenin ne kadarına ulaşabilirsiniz, kitle kaç kişiden oluşuyor ve ürünleri kimlere satmak istiyorsunuz gibi sorulara cevap vererek hedef kitleniz hakkında bir bilgi sahibi olabilir ve kitlenize ulaşma seviyenizi tespit edebilirsiniz.

Markanın Hedeflerini Belirleme

E-ticaret pazarlama planı hazırlama aşamasında önemli konulardan biri de markaların hedeflerini belirlemeleridir. Markanın hedeflerine göre kullanılacak pazarlama taktikleri çeşitlilik gösterebilir.

Pazarlama Stratejilerinden Yararlanma

Genel olarak e-ticaret pazarlama planları belirli taktiklerin bir arada yürütülmekte olduğu planlar olarak bilinir. Pazarlama taktikleri markalara çeşitli yararlar sağlar.

Sosyal medya pazarlaması:  hedef kileye ulaşabilme, rekabete girme ve satış artırma gibi faydaları bulunur.

Arama motoru pazarlaması: satış artırma, rekabete girme ve hedef kitleye ulaşma gibi yararları vardır.

İçerik pazarlaması: hedef kitleye ulaşabilme ve marka bilinirliği yaratma gibi faydaları vardır.

Influencer marketing: hedef kitleye ulaşabilme ve hedef kitle genişletme gibi faydaları bulunur.

E-mail marketing: müşteri sadakati artırabilme gibi faydaları vardır.

Affiliate marketing: satış artırma ve hedef kitle genişletme gibi  yararları vardır.

SMS pazarlaması: satış artırma ve müşteri sadakati gibi faydaları bulunur.

Hediye çekleri: müşteri sadakatini artırma faydası vardır.

İndirimler: satış artırma faydası vardır.

Markaların en fazla tercih ettikleri pazarlama yöntemleri ile bu pazarlamaların sağlamış olduğu faydalardır. Pazarlama stratejilerinden faydalanmak için bu pazarlama yöntemleri göz önünde bulundurulmalıdır.