Pazarlama ve halkla ilişkiler çoğu zaman birbirine karıştırılmakta ve birbirinin yerine kullanılmakta olan iki kavramdır. Aslına bakılırsa bu iki kavram birbirinden ayrılmaktadır. Gelişen ve değişen dünya ile farklılaşan pazarlama ve halkla ilişkiler kavramları, özellik ve işlevsellik olarak birbirinden ayrılmaktadır. Biz de bu yazımızda pazarlama ve halkla ilişkilerin farklılıklarını ele alırken aynı zamanda e-ticarette pazarlama yaparken halkla ilişkilerin neden önemli olduğundan da bahsedeceğiz. Sizler de yazımızdan yararlanabilir, pazarlama ve halkla ilişkiler hakkında merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; firmaların ürün ve hizmetlerinin satışını yapabilmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümüdür. Ürünlerin tüketicilere veya diğer firmalara reklam, satış yoluyla teslimatını içermektedir. Günümüzden e-ticaretin artmasıyla birlikte geleneksel pazarlamanın yerini dijital pazarlama almaktadır.

Pazarlama, günümüz e-ticaret dünyasında oldukça önemlidir. Çünkü ürünleri ve hizmetleri stratejik olarak hedef kitleye ulaştırmanın kilit noktasıdır. E-ticaret firmalarını markalaşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra da pazarlama kavramı, firmaların hedef kitlelerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler, firmaların itibarını arttırmak için yapılan medya stratejileridir. Büyük, orta ve küçük ölçekteki firmalar fark etmeksizin her ölçekteki firma için halkla ilişkiler oldukça önemlidir. Doğru tutum ve araçlarla PR çalışmaları her firmanın ihtiyacı olarak bilinmektedir.

Halkla ilişkiler, sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Bu yönetim fonksiyonu, bir e-ticaret firmasının bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselere karşı itibar kazanma yollarını kapsamaktadır. Halkla ilişkilerin temelini; ikna, retorik ve algı kavramları meydana getirmektedir.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Pazarlama ve halkla ilişkiler birbirinden farklı iki kavramdır. Fakat bu iki kavramın çoğu kişi tarafından karıştırılma sebebi, pek çok benzerlikleri olmasıdır. Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki benzerlikler şunlardır:

Tüketici araştırması: Hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirlemek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanmak, hem pazarlama için hem de halkla ilişkiler için kritik bir rol oynamaktadır. İhtiyaçlar, sorunlu noktalar, tercihler ve tüm önemli veriler araştırma ile elde edilmektedir.

Sosyal medya yönetimi: Sosyal medya; ürün, hizmet ve markaların pazarlandığı bir platformdur. Bu platform günümüzde e-ticaret firmalarının hedef kitlesi ile doğrudan bağlantı kurduğu en önemli yollardan biri haline gelmiştir.

Yaratıcı mesaj dili: Pazarlama ve halkla ilişkilerin hedef kitlesi birbirinden farklıdır. Fakat her iki alanda da hedef kitleye yaratıcı bir mesaj dili ve içeriğiyle hitap etmek bu iki kavramın benzerliğini ortaya çıkarmaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşterilerle empati kurarak onlarla olan ilişkileri etkin bir şekilde yönetmek, pazarlamanın ve halkla ilişkilerin temel benzerliklerinden biridir.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pazarlama ve halkla ilişkiler her ne kadar birbiriyle karıştırılan iki kavram olsa da farklı bakış açıları ve farklı yönleri de mevcuttur. Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki farklar şunlardır:

  • Pazarlama, müşteri ihtiyaçlarını karla algılamak ve onlara hizmet etmek üzerine çalışmalar yürütmektedir. Halkla ilişkiler ise geleneksel görüşlere sahiptir.
  • Pazarlama, firmanın kar edip etmemesiyle ilgilenmektedir. Halkla ilişkiler ise firmanın çeşitli alanlarında iyi niyet yaratmakla ilgilenmektedir.
  • Pazarlama, ürün ve hizmetlerin üretici ve sağlayıcıdan tüketiciye satılmasını teşvik etmektedir. Halkla ilişkiler ise bir firmanın ve kamularının karşılıklı olarak birbirine uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Nasıl Bir İlişki İçerisindedir?

Pazarlama ve halkla ilişkiler, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren büyüyerek günümüze gelmiştir. Yıllar geçtikçe bu iki kavram, iç içe geçerek yeni stratejileri de beraberinde getirmiştir. Günümüz itibariyle de e-ticaret firmalarının başarılarının ayrılmaz parçalarını ortaya koymuştur.

Pazarlama ve halkla ilişkiler her ne kadar benzer olsalar dahi farklı iki disiplindir. Pazarlama; belirli kitleleri hedeflemek ve pazarlama kampanyalarının başarısını veya başarısızlığını belirlemek için kullanılan Pazar araştırması gibi alanları içermektedir. Halkla ilişkiler ise bir e-ticaret firmasının genel kimliğiyle ve itibarıyla ilgilenmektedir.