Geçici Vergi Hakkında Çok Sık Sorulmakta Olan Sorular

Vergi, kamu hizmetlerinin masraflarını karşılayabilmek amacıyla devlet tarafından vatandaşlardan tahsil edilmekte olan belirli ücretlere denilmektedir. Geçici vergi, vergi türlerinden bir tanesidir.

Vergi Çeşitleri Hangileridir?

Günümüz şartlarında pek çok vergi çeşidi ile değişen ödeme zamanları yer almaktadır. Bu vergiler; yapılan işe, ödeme yöntemlerine ve kurumlara göre değişebilmektedir. Vergi çeşitlerinin bazıları şunlardır:

 • Özel tüketim vergisi,
 • Çevre ve temizlik vergisi,
 • İlan ve reklam vergisi,
 • Damga vergisi,
 • Üç aylık muhtasar,
 • Aylık muhtasar,
 • Motorlu taşıtlar vergisi,
 • Emlak vergisi,
 • Yıllık kurumlar vergisi,
 • Katma değer vergisi,
 • Yıllık gelir vergisi,
 • Geçici vergi

Geçici Vergi Ne Demektir?

Geçici vergi, kısa süreli olup belirli bir dönem ödendikten sonra ödenip biten veya peşin vergi olarak ödenen vergiye denilmektedir.  Basit yöntemle vergilendirilenler hariç, kurumlar vergisi mükellefleri, serbest meslek ile uğraşanlar, ticari kazanç sahipleri cari vergilendirmeye ait dönemlerde üçer aylık kazanç üzerinden geçici vergi ödemektedir. Geçici vergi türünde, kurumlar vergisi ve gelir vergisinde bütün bir yılın kar ve zarar hesaplamaları tek sefer olarak değil, üçer aylık dönemler halinde yapılmaktadır.

Geçici vergi mükellefi olanlar, vergi usul kanununun belirlemiş olduğu ödemelerini vergi kanununda yer alan 120. maddeye göre gerçekleştirmektedir.

KGV, geçici verginin kısaltması olup, yıl boyunca ödenmesi gerekli olan toplam ücretin 3 aylık parçalara bölünerek tahsil edilmesine denilmektedir.

Geçici vergiyi ödemesi gerekenler;

 • Serbest meslek ile uğraşan kişiler,
 • Ticari kazanç sahibi kişiler,
 • Kurumlar,

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanmaktadır?

Kurumların ve mükelleflerin ödemesi gereken geçici vergi oranları birbirinden değişiktir. Kurumların veya mükelleflerin daha önceden ödemiş oldukları vergiler bulunuyor ise hesaplanarak, ödenecek vergiden çıkarılıp yeni miktar tebliğ edilmektedir.

Mükellefler için uygulanmakta olan geçici vergi hesaplaması verginin verilmesi gerekli olan dönemin 3’er aylık kazançlarına bakılıp gelir vergileri tarifesinin ilk diliminde uygulanması gereken %15’lik oranın uygulanarak hesaplanması gerekmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefleri açısından geçici vergi hesaplamaları kurumun kazancının %25’i üzerinden olacak şekillerde vergi tutarları hesaplanmaktadır.

Geçici vergi hesaplamalarının eksiksiz ve en doğru şekilde yapılabilmesi için bir mali müşavir tarafından yapılarak beyan edilmesi gerekmektedir. Vergilerin beyan edilmemesi durumunda cezai yaptırımlar bulunmaktadır.

Geçici Vergi Oranları Ne Şekildedir?

Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranları %25, gelir vergisi mükellefleri için de geçici vergi oranları %15 olarak hesaplanmaktadır. Mükelleflerin üçer aylık dönemlerde zarar ve kar durumları hesaplanarak hesaplanmış olan geçici vergi tutarı beyannameden düşülmektedir. Bu şekilde yalnızca bir önceki döneme ek olarak elde edilmiş kar üzerinden vergi tahakkuk edilmiş olunmaktadır.

Geçici Vergi Beyannamesi Ne Demektir?

Tüm vergi türlerinin beyan edilmesi gerektiği gibi geçici verginin de devlete beyan edilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin;  eğer serbest kazanç defteri tutuyorlarsa serbest kazanç bildirimlerinin bulunduğu dosyayla, tutulan işletme defteri evrakları, gelir tablosu, bilanço defteri ile başvurularını gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Tüm vergi türlerinde olduğu gibi geçici vergi türünün de beyan edilmesi gerekmektedir. Mükellefler durumları göz önünde bulundurularak geçici vergi beyannamelerine eklemeleri gerenler olabilmektedir. Kurumlar vergisi ile mükellef olanların beyannamelerine gelir tablosunu eklemesi gerekmektedir. İşletme defteri tutmakla mükellef olan kimselerin ise beyannamelerine hesap özetlerini eklemeleri gerekmektedir. Serbest meslek çalışanlarının da beyannamelerine serbest meslek bildirimlerini eklemeleri gerekmektedir.

Geçici Vergi Ödemeleri Ne Şekilde Takip Edilmektedir?

Mükelleflerin veya kurumların beyanname dönemlerini takip etmeleri gerekmektedir. beyanname takip programları sayesinde ödeme dönemlerini takip ederek yaptırım ve cezalardan kurtulmaları mümkün olmaktadır.

Geçici verginin üçer aylık kazançlar şeklinde ödenmemesi durumunda, vergiler yıllık beyanname üzerinden hesaplanarak kurumlar ve kişiler vergi tutarlarından terkin edilmektedir. Bu tutara gecikme zammı eklenmektedir. Geçici vergi ödemeleri zamanları ve beyanları net ve açık şekilde yönetmelikle belirtilmektedir.