Geleneksel pazarlama, çevrimiçi olmayan her çeşit pazarlama etkinlikleri için kullanılmakta olan bir ifadedir. Geleneksel pazarlama türleri doğrudan posta, reklam ve telefon panoları, yayın, baskı,  dergi, gazete gibi birçok alanı içermektedir.

Geleneksel pazarlama denildiğinde eski pazarlama teknikleri akla gelmektedir. Dijital pazarlamanın tekniklerinin artış göstermesiyle birlikte geleneksel pazarlama geri planda kalmaya başlamıştır.  Ancak günümüzde dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama iç içe geçmiş bir haldedir. Dijital pazarlama alanları ne kadar yayılmış durumda olsa da geleneksel pazarlama dijitali beslemekte olan bir alan olarak varlığını sürdürmektedir.

Dijital pazarlama içinde kanıtlanmış ve eski yollardan oluşan geleneksel pazarlama faaliyetleri kullanılmaya devam etmektedir. Gelişmiş ve büyük şirketlerde her türlü kullanıcıya hitap edebilmek için her pazarlama tekniğini kullanmak oldukça önemlidir.

Geleneksel Pazarlama ile Dijital Pazarlama Arasındaki Farklar

Dijital pazarlama çevrimiçi bütün yöntemleri barındırmaktayken geleneksel pazarlama çevrimiçi olmayan fiziki, somut yöntemlerden meydana gelmektedir. Dijital pazarlama yenilikçi ve dinamik bir yapıdayken geleneksel pazarlama eski ve oturmuş yöntemlerde yer almaktadır. Yeniliklerle beslenebilen bir alan olmamakla birlikte gazete, radyo, dergi, televizyon tarzı kitle iletişim araçlarını kapsamaktadır.

Dijital pazarlama yenilikleri ve teknolojiyi takip eden bir alanken, geleneksel pazarlama yerel kitlelere ulaşılabilmede başvurulan bir yöntem olarak bilinmektedir. Kitlesel pazarlamanın bir parçası olarak geniş kitlelere hitap edebilmek için başvurulan yöntemlerdendir.

Geleneksel Pazarlama Yöntemleri

Geleneksel pazarlama yöntemlerinin birçoğu günümüzde herkese tanıdık gelen ve bilinen yöntemlerdir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin bazıları:

 1. Reklam panoları

Yürürken, araçta giderken ve yolda karşımıza çıkan reklam panoları sıkça başvurulmakta olan geleneksel pazarlama yöntemlerinden biridir. Reklam panoları geniş kitlelere ulaşılabilmede etkili olurken ayrıca duyuru ve tanıtım amaçlıda kullanılmaktadır. Reklam panoları dışında bina boyama ve bina giydirme benzeri yöntemler geleneksel pazarlama teknikleri konusunda oldukça iyi sonuçların alındığı yöntemlerdendir.

 • Doğrudan Posta gönderimi

Geleneksel pazarlama yöntemleri arasında en eski kalan yöntemlerden biri doğrudan posta gönderme yöntemidir. Son zamanlarda kullanılan e-posta pazarlaması doğrudan posta gönderimini geçmiş bulunmaktadır.

 • El İlanları ve Broşürler

El ilanları ve broşürler kampanyalar ve özel indirimler için çok tercih edilen yöntemler olarak hala kullanılmaktadır. Alışveriş merkezleri ve sokaklar el ilanları ve broşürlerin en kullanışlı olabileceği yerlerdir. İşletmenize yeni büyüme olanakları getirebilmeniz için el ilanları ve broşürler kullanmak etkili yöntemler arasında yer almaktadır.

 • Yüz Yüze Etkileşim ve Satış

Güven verme, ikna etme gibi ürün detaylarını anlatan geleneksel pazarlama yöntemleri günümüzde hala kullanılmaktadır. Yüz yüze etkileşim yapmakta olan satış temsilcileri geleneksel pazarlama yöntemlerinin önemli bir parçasıdır.

 • Basılı Reklamlar

Basılı reklamlar da günümüzde gelişimini sürdürmekte olan geleneksel pazarlama yöntemlerindendir. Dergiler ve gazeteler dijital ortamlarda görülebilir olarak varlıklarını başka şekilde sürdürebilmektedir.

 • Telepazarlama

Telepazarlama günümüzde hala geleneksel pazarlama yöntemi olarak kullanılmakta olup, giden ve gelen telefon ile pazarlama halen pazarlama endüstrisinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkabilmektedir.

 • Etkinlik Pazarlaması

Etkinlikler, fuarlar, seminerler benzeri etkinlik pazarlaması yöntemleri geleneksel pazarlamanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Geleneksel Pazarlamanın Avantajları

Geleneksel pazarlama, sosyal medyanın günümüzdeki yükselişi ile birlikte pazarlamacılar tarafından geriye atılmış olsa da firmalara sağladığı avantajlar göz ardı edilemez.  Tüketicilerin günlük hayatında geleneksel pazarlama oldukça önemli bir yere sahiptir. Geleneksel pazarlamanın özellikleri:

 • Anlaşılması kolay ve etkileyicidir.
 • Günlük hayatta birçok kitleyi etkisi altına alabilme özelliği bulunmaktadır.
 • Günlük hayatta etkileşime geçebilmeyi kolaylaştırabilme özelliğine sahiptir.
 • Oldukça akılda kalıcı bir özelliği vardır.

Geleneksel Pazarlamanın Dezavantajları

Geleneksel pazarlamanın avantajlarının yanında dezavantajları da yer almaktadır. Dijital pazarlama yöntemleri ile tanışmış olan işletmeler bu dezavantajlar ile son yıllarda daha sık karşılaşmaya başlamıştır.

 • Kampanyaları ölçümleyebilmek oldukça zordur.
 • Geleneksel pazarlama yöntemlerinde yüksek bütçeler gereklidir.
 • Geleneksel pazarlamada tüketiciyle doğrudan etkileşimin olmaması bir dezevantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.