Grid Tasarım ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Grid tasarım veya bilinen diğer adı ile ızgara, web tasarımlarında oldukça sık ihtiyaç duyulmakta olan uygulamalardan meydana gelmektedir. Web tasarımı konusunda sayfa düzenleriyle alakalı birçok unsurla ilgilenmektedir. Sayfanın uyum içinde ve düzenli olması için türlü uygulamalar içeren grid tasarımlarının son zamanlarda birçok alanda etkili biçimde kullanıldığı bilinmektedir.

Grid Tasarım Ne Demektir?

Grid tasarım, bir sayfayı parçalara ya da sütunlara bölmekte olan bir dizi çizgilerden meydana gelen yapı olarak bilinmektedir. Tasarımcıların sayfada içerik düzenlemelerine bu yapı yardımcı olmaktadır. Grid tasarımlar sayfa düzenleri içerisinde çerçeve görevi üstlenmektedir.

Girid tasarımların kullanım alanları çok geniştir. Kullanıcı arayüzleri, web sayfa tasarımları, dergi ve gazete tasarım uygulamaları gibi birçok alanda grid tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Grid, tasarımın bir arada kalmasını sağlayan görünmez yapıştırıcılar gibi görülmektedir. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile teknolojik cihazlar, günlük yaşamda çalışma ve bilgi arama şekillerimizi de değiştirmiştir.

Günümüzde bütün medya etkileşimlerinin ortalama %90’a yakını, içeriklerin akıllı saatlerde, TV’lerde, dizüstü bilgisayarlarda, tabletler ve cep telefonlarında görüntülenmekte olduğu ekran tabanlıdır. Bu sebeple işletmelerin dikkat çekici tasarımlar gerçekleştirerek fark edilmek istemeleri artık işlerinin bir parçası olmuştur.

Instagram Grid Ne Demektir?

Son yıllarda Instagram’da en çok tercih edilmekte olan tasarım türlerinden biride grid tasarımlar olarak bilinmektedir. Instagram kullanıcılarının birden çok fotoğraflarını tek kare haline çevirip Instagram ‘da paylaşmasına benzer uygulamalar grid tasarım türüne örnek olarak gösterilmektedir.

Instagram Grid uygulaması denildiğinde kullanılabilecek olan bazı uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar;

  • Planoly,
  • Feedr,
  • Feedle,
  • Preview gibi uygulamalardır.

Grid Çeşitleri Hangileridir?

Pek çok farklı türde grid tasarım türü bulunmakla birlikte hepsi değişik amaçlara hizmet etmektedir. Bu tasarım çeşitleri arasında en sık kullanılanlar;

Satır Grid

Satır tabanlı grid, metnin nereye oturabileceğini belirlemekte olan ve eşit aralıklara sahip yatay çizgilerden meydana gelen yoğun ızgara çeşididir. Satır taban çizgi ızgaraları, her bir sütunda yer alan metin satırlarının bir form alarak hizalanmış olduğundan emin olabilmek amacıyla genel olarak sütun ızgaralarıyla beraber kullanılmaktadır. Taban çizgisi ızgarasına en kolay örnek olarak, okullarda kullanılan çizgili defterler gösterilebilir.

Sütun Grid

Web ve grafik tasarımcıları tarafından tercih edilen ve en yaygın grid türlerinden biri olan sütun grid, bir sayfa almayı ve alınan o sayfayı nesnelerin sonra hizalanacak olduğu bir kısım dikey alanlara bölmeyi içermektedir. Dergiler ve gazeteler en yoğun şekilde sütun ızgaralarını kullanmakta olan örneklerdir.

Modüler Grid

Modüler grid, sütun ızgara türünün bir çeşit uzantısı olarak bilinmektedir. Modüler grid, bir sütun ızgarasını alarak ızgaraya sütunlar eklemeyi içermektedir. Kesişmekte olan sütunlar ve satırlar, bir süre sonra yerleşim kararlarını yönetim amacıyla kullanılacak modüller oluşturmaktadır. Modüler grid’den kurumsal raporların hazırlanmasında yardım alınmaktadır.

Manuscript Grid

Manuscript grid, metnin bir sayfa üzerinde nereye oturtulabileceğini basit şekilde belirleyen tek sütunlu ızgara çeşidi olarak bilinmekte olup, geleneksel ve klasik kitapların birbirleri ile karşılıklı sayfa düzenlerinde birbirlerini yansıtmakta olan el yazması ızgara çeşidi kullanılmaktadır.

Hiyerarşik Grid

Hiyerarşik grid; belli başlı içerik ihtiyaçlarını karşılayabilen herhangi şekildeki düzensiz olan bir ızgarayı ifade etmektedir. Hiyerarşik grid, üst üste binen iki ızgaradan ya da tamamen serbest şekillerdeki ızgaradan veya başka ek ızgaralardan oluşabilmektedir.

Gotik Grid

Gotik grid ismini gotik dönemde çok sık kullanılmakta olan sayfa yapısından almaktadır. Düzenlenmesi gereken alanların oransallık yönünden düzenlenmesi gerekliliğine yönelik temellere dayanmaktadır. Gotik ızgara düzeninde, yazı alanlarının yükseklikleri, sayfa genişliklerine denklik göstermektedir.

Diyagonal Grid

Diyagonal ızgara düzeninde diğer grid yapılardan değişik olarak, sayfalar üzerinde tasarımla alakalı elemanlar düzenlenirken eğimlerden yararlanılmaktadır. Bu eğimler, tasarım çeşitlerine dikey ve yatay düzenlemelere göre, görünüm açısından farklılık katma özelliğine sahip olmaktadır.