İhracatta Pazar Araştırması Yapmak

Herhangi bir ticari faaliyet hazırlık ve ön araştırma süreçlerini bünyesinde barındırır. Eğer ki hazırlık aşamasında yeterli özen gösterilmez ise ileriki zamanlara yönelik yatırımlar şirketinizin zarar hanesini yazılabilir. Yatırımlar, yeni açılmış bir şirketin ilk hedefi veya uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin pazarını genişletebilmek amacıyla atılan bir adım olabilir. Her iki durumda da ön çalışmalar büyük önem arz eder. Pazar araştırmaları sırasında işlemler, yatırım yapılacak bölgedeki özellikleri analiz etmeyi hedefler. Bu sebeple kaynakların verimli kullanılabilmesi verilen kararların daha net olmasını sağlar.

E-ihracatta Pazar Araştırması Nasıl Yapılmaktadır?

Genel olarak dış pazar araştırmaları, farklı ülkeye satışı sağlanacak olan ürünün o pazara uygunluğu hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bir çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmada toplanan veriler ile ihracatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair doğru kararlar verilebilir. Aynı şekilde eğer ihracatın gerçekleştirilmesinde karar kılındıysa da bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini bilgiler ışığında belirlerler.

Pazar araştırmaları çevrimiçi ortamlarda yürütülecekse daha da büyük önem arz etmektedir. Çünkü geleneksel ihracat faaliyetleri B2B modeli ile yürütülüyor ve yurtdışından ürün siparişi veren firmalar zaten pazarın genel yapısı hakkında bilgi sahibi oluyor. Başka bir deyişle satışı sağlanacak olan ürünlerin, o ülkedeki talep alacağını öngördüğü ürünlerin tedarikini gerçekleştirirler. Özellikle e-ticaret pazar araştırmaları, büyük işlem hacmine sahip olmayan işletmelerin finansını yapmak zorlayıcı olabiliyor.

Pazar Araştırması Basamakları

Belli bir plan eşliğinde yürütüldükleri zaman daha da etkili olurlar. Gerekli olan adımların istendiği şekilde atılmaması dahilinde başarıya ulaşması zorlaşır. İdeal bir pazar araştırması yapmak aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

  • Problemin Tanımı

Birincil basamak olan problem tanımlama da verilerin neler olduğunu saptanır. Hedefi tam belirlenmeyen bir araştırmanın olumlu sonuç vermesi bir yana sağlıklı olarak uygulanabilmesi bile çok zordur. Araştırmaların hedefleri belirlenirken ilk olarak şirketin hangi tür bilgiye ihtiyaç duyduğuna karar verilir. Bununla beraber elde edilmiş verilerin ihracat aşamalarındaki kararları hangi şekilde kullanması gerektiği belirlenir.

  • Soruna Yaklaşım Getirmek

Araştırmaların hedefleri belirlendikten sonra ikinci basamakta konunun geniş çerçevelerden ele alınması bulunur. Bu yönden ele alındığında çalışmaların hangi çevresel faktörlerden etkilendiğini görmek mümkün olur. Pazar denilen kavram teknoloji alanındaki yenilikler, ekonomi ve sosyal gelişmeler gibi sayısız faktörlerin etkisi ile şuan ki halini almaktadır. Dolayısıyla da çalışma programları oluşturulurken bu tür konuların göz ardı edilmeden hazırlanması son derece etkili olacaktır. Bu süreçte uzman kişilerin fikirlerine ihtiyaç duyulabilir.

  • Araştırma Tasarımları

Üçüncü aşamada sözü edilen uygulamanın net bir şekilde tanımlandığı noktadır. Belirlenen planlara paralel olarak yürütülen işlemler hedefe daha etkin ulaşabilmeyi sağlar. Bu aşamanın ortaya çıkmasında soru ve hipotezler yer alır. Öncelikli olarak yapılması gereken araştırmaya katılım sağlayacak olan kişilerin seçilmesidir. Çünkü satışı gerçekleştirilecek ürünlerin hedef kitlesinde yer almayan kişilerin bu çalışmalara dahil edilebilmesi verilebilecek olan yanlışların başında gelir.

  • Veri Toplama

Araştırmaların nasıl ilerleyeceği belirlendikten sonra sırada sahaya inme aşaması bulunur. Pazar araştırması yapılırken bu sürecin dikkatli şekilde yürütülmesi esas alınır. Aksi takdir de kalabalık bir grup ile o pazarı oluşturan kişiler arasında karşılıklı görüşmeler yapmak sizleri ciddi maddiyata sokabilir. Bunu engellemek adına örneklem sayıları ideal seviyede tutulmalıdır.

  • Verilerin Hazırlanması ve Analiz Yapma

Veriler toplandıktan sonra elde edilen sonuçlar, verilen kararların daha etkili olmasını sağlar. Başta istatistik oranları olmak üzere pek çok disiplinler de bu sürece dahil olmaktadır. Toplanan bilgiler araştırma tasarımında değerlendirildiğinde, pazar hakkında fikir oluşturacak net ve ölçülebilir sonuçlar ortaya çıkmalıdır. Aksi takdir de verilen ölçülememesi ciddi sorunların başında gelir.