Kadın Girişimcilerin Rehberi

Gerek sanat alanında gerek spor alanında hemen hemen tüm alanlar erkekler tarafından domine edilişi herkesçe bilinen bir durum. Hatta herhangi bir konuyla ilgilenen bireyin kadın olduğunu o işin başına “kadın” takısı ekleyerek belirtiriz. Hal böyleyken elbette ki iş ve ticaret hayatını böyle durumlardan bağımsız düşünemeyiz. Son zamanlarda fırsat eşitliği mücadelesi, süreçte birtakım değişiklikler meydana gelmesini ve kadın girişimcilerin çalışma hayatlarında söz sahibi olmasını engelleyecek durumları ortadan kaldırmıştır.

Kadın Girişimci Nedir?

Kadın girişimci kavramının tanımlaması pek kolay değildir. Çünkü bir kadın girişimcinin doğası gereği hangi açılardan fark yaratacağı uzun süreli araştırmaların konusudur. Bu özel tanımlama gerektiren durumların temelinde yatan ana etken, kendi işlerini kurabilme konusunda erkeklere nazaran kadınların çok daha ciddi sorunlarla karşılaşmasıdır. Kısacası kadın girişimciler hakkında şunu söyleyebiliriz:

Kendi işini kurabilen, bir şirketteki genel organizasyonları ve yönetimleri üstlenebilen kadınların bu tanımla birebir uyuştuğu söylenebilir.

Kadın Girişimcilerin Önemi

Kadın girişimciler birbirleriyle iletişim halinde olarak hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem arz eder. Genel olarak ekonomik bir hareketlilik sağlayan kadınlar, üretimlere ve iş hayatlarına girişimcilik rolüyle dahil olurlar. Böylelikle toplumu kendi içindeki sıkışıklıklarından ve yaratıcılığından yoksun gidişatından kurtarabilir. Kadınların ortaya attığı yeni fikirler etkisini bu şekil yayarak mikro ve makro ölçekli pozitif dönüşümlere sebep olur. Bu ekonomik etki, diğer kadınları cesaretlendireceği gibi toplumsal alana da yansır. Kendi işlerini kurmak için de ihtiyaç duydukları özgüveni bu sayede yakalarlar.

Kadın Girişimciliğe Başvurma

Sadece belli başlı kurumun himayesi altında yürütülebilecek tarzdan olmayan bu süreçte kendi işini kurabilen her kadın bu sıfat ile anılmaya hak kazanır. Bu sebeple direkt olarak kadın girişimciliğe başvurmak gibi bir husus söz konusu değildir. Fakat isteğe bağlı bir şekilde kuruluşlara üye olunabilir. Bununla birlikte kadınlar KOSGEB adı altında verilen girişimcilik belgesi alabilir. Bu girişimcilik belgesini almaya hak kazanmak için de verilen eğitimleri almak zorunludur.

Kadın Girişimcilerin Görevi

Kadın girişimcilerin yapabilecekleri işler bir sınırlamaya giremez. Kadınlar, istedikleri herhangi bir alanda etkinlik gösterebilir ve çeşitli başarılara imza atabilir. Fakat bu aşamada atlanmaması gereken önemli bir husus bulunur. O da bireylerin başarı yakalayabilecekleri noktadaki şansları kendilerine yatkın olan işleri üstlenmelerinden geçer. Kadın girişimcilik projeleri arasında:

 • Satış ortaklıkları
 • Dekorasyon hizmeti
 • Freelance işler
 • Etkinlikler ve organizasyon
 • Uzmanlık alanında verilen danışmanlıklar
 • Takı tasarımları ve üretimi
 • Tekstil ve aksesuarlar
 • E-ticaret

Son zamanlarda büyük gelişmeler gösteren e-ticaret, kadın girişimcilere yönelik oldukça önemli potansiyelleri bünyesinde barındırır. Kadınlar, çevrimiçi bir şekilde ürün veya hizmet satarak, geleneksel iş modellerine kıyasla çok düşük bir maliyetle çok büyük bir müşteri tabanına sahip olabilirler.

Kadın Girişimcilerin E-ticarete Atılımı

E-ticarette faaliyet göstermek belli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bir kadın e-ticaret ile uğraşmak istiyorsa aşağıdaki adımları uygulamalıdır:

 • Etkin olacağınız sektörü ve satışını sağlayacağınız ürünleri belirleyin.
 • İşinize uygun bir alan adı seçimi yapın.
 • Şirket kurarak resmiyet kazanın.
 • Sermayenizi oluşturun.
 • Daha fazla kişilere ulaşmak için emek verin.
 • Potansiyel müşterilerinize ulaşmak için pazarlamalardan yararlanın.
 • Kargolama sürecini belirleyin.
 • İnternet sitenizi SEO uyumlu bir şekilde yönetin.

Kadın Girişimcilerin Sağladığı Avantajlar

Tahmin edileceği gibi kadın girişimciler birçok sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Fakat zorlukların olması onların bir avantaj sağlayamayacağı anlamına gelmemektedir. Şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İstatistik oranları kadınlara yönelik işletme sayılarını gösterir nitelik taşır.
 • Başarılı kadınların artışı, diğer kadınlara da yol gösterici olur.
 • Kadınların yüksek zekalara sahip oluşu rekabet ortamında kendini belli eder.
 • Girişimci kadınlar, başarıya ulaştıklarında erkeklere nazaran daha fazla mutlu olur.