E-ticarette kişiye özelleştirilmiş pazarlama ticari şirketlerin; analiz etme, veri toplama ve otomasyon teknolojisini kullanarak hedef kitlelere kişiselleştirilmiş içerik sunulan bir taktik uygulamasıdır. Kişiye özel uygulamanın öncelikli amacı, müşteriler ile bireysel olarak iletişim kurarak müşterilerinin ilgisini çekmeye çalışabilmektir.

Kişiselleştirilmiş Pazarlamanın Avantajları

Kişiselleştirilmiş pazarlamanın tüketiciler ve işletmeler için birçok avantajları bulunmaktadır. Ancak bu taktiklerin başarılı bir şekilde uygulanması ile avantajlar ortaya çıkacaktır:

Müşteri deneyimini geliştirme: Kişiye özel pazarlama türü, müşteri deneyimini geliştiren bir pazarlamadır. Kişiye özel fırsatlar sunulabilen müşteri; abone olma, ankete katılma ve form doldurma gibi işlemleri gerçekleştirmede isteklendirme sahibi olur.

Müşteri deneyiminin kişiye özel pazarlama amacıyla kullanılabilmesi için pazarlamacılar, müşterilerinin hangi kanalla iletişim kurduğunu belirleyerek doğru kanaldan müşterilerine ulaşabilmeyi hedefleyebilir.

Marka bağlılığı ve arttırılabilmesi: Kişiye özel pazarlama ile markadan eyleme geçebilme olasılığı yükselir. Başarılı olarak gerçekleştirilebilen kişiselleştirilmiş pazarlama taktikleri uygulayabilmek için, kaynak ve zaman ayıran işletmeler, hem müşteri memnuniyeti hem de marka sadakatinde rekabet avantajlarından yararlanabilecektir.

Etkileşimin arttırılabilmesi: Tüketiciler, sosyal ortamlar, e-posta, mobil dâhil olmak üzere bazı kanallar üzerinden markalarla etkileşime geçmek isterler. Doğru kanallar üzerinden tüketiciyle etkileşim kurmak ve kişiye özel olarak çekici imkânlar sunabilmek etkileşimin artmasına olanak tanıyacaktır.

Geri bildirimlerin arttırılabilmesi: Kişiye özel pazarlama geri bildirimlerin artış göstermesine imkân tanımaktadır. Böylelikle sosyal kanıt ve marka referansı artış gösterir. Müşteri çeşitliliğinin genişlemesini sağlar.

Kişiselleştirilmiş Pazarlamanın Zorlukları

E-ticarette kişiye özel pazarlama tekniklerinin bazı zorlukları bulunmaktadır:

Doğru teknolojiyi bulabilme: Kişisel pazarlamada en büyük sorunların başında yer alır. Kişiselleştirme başarısının anahtar öğelerinden biri de veri toplama ve otomasyondur. Bununla birlikte de akıllı bir algoritmaya duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için pazarlamacıların doğru yönlendirmeleri yapabilmesi gerekir.

Kaynak ve zaman sorunları: İşletmeler başarıya ulaşmış kişiselleştirilmiş pazarlama taktiğine kaynak ve zaman ayırmaya hazır bulunmamasının yanı sıra yeterli tecrübeye de sahip değillerdir.

Tek müşteri görünümünü oluşturabilme: Pazarlamacılar, kanallar arasında ortak konular aramaya çalışırken, müşterilere ait verileri tek veri olarak görmek isteyebilir. Ancak kişiselleştirilmiş pazarlamada her müşteriyi ayrı birer müşteri olarak görerek analiz etmek gereklidir.

Kişiselleştirilmiş Pazarlamada Kullanılacak Bazı Yöntemler

E-posta pazarlaması: pazarlamacılar e-posta kampanyalarını daha hızlı başlatabilmek amacıyla kişiselleştirmeyi tercih etmektedir. Kişiselleştirme sayesinde pazarlamacı şirketler, belirli ihtiyaçları olan gruplara kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilir ve oluşturabilir. Hedef kitlenizi anlayabilmek için e-posta içeriğinin ilgi düzeyini arttırmada kilittir.

Anketler ve kayıt formları: E-postalarınıza kayıt formları ilave etmek müşteri bilgilerini toplamada güzel bir yoldur. Kişiye özel pazarlama taktiklerinizi böylece geliştirebilmiş olursunuz. Müşterilerinizin beklentilerine cevap verebilmek için müşterilerinize bazı anketler sunabilirsiniz.

Özel mesajlar ve videolar: Özel mesajlaşmada videolar kullanmak müşterileri etkileşimde tutabilmek için en doğru yaklaşım olabilir. Video pazarlama; tüketicilerin dikkatini çekebilmek, akılda kalmasını sağlamak için dijital pazarlamanın en önemli aracı olmuştur.

Ürün önerileri: Ürün önerme işletmelerin yaygın olarak tercih ettikleri bir taktiktir. Bu kampanya çeşidi kullanıcıların en fazla hangi çeşit ürün, teklif yada hizmetle ilgileneceğini belirlemek amacıyla veri toplamak için kullanılır.

Sosyal medyada pazarlama:  Sosyal medya üzerinden müşteriler ve tüketiciler ile iletişim kurmak, marka sadakatinin ve müşteri memnuniyetini arttırabilmede yardımcı olur. Pazarlamacılar sosyal medya mesajları yollayarak müşteri verilerini elde edebilir.

Kaçırma Korkusu Taktiği: Tüketiciler açısından önemli sayılabilecek bazı bilgileri, önemli bir ürünü kaçırma hissi oluşturarak, tüketicilerin ürünle duygusal bir bağ kurmasını sağlayabilme de kişilere özel pazarlama kullanılır. E-ticaret siteleri, aynı ürüne aynı anda kaç kişinin bakmakta olduğunu göstererek müşterilerin siteden ayrılmadan önce satın alımı gerçekleştirmeleri için ikna yolu olarak kaçırma korkusu taktiğini uygularlar.

Başarılı Bir Kişiselleştirilmiş Pazarlama Stratejisi

E-ticarette kişiselleştirilmiş pazarlama taktiği başlatırken en önemli araç verilerdir. Hedef kitleye ait veriler, hedeflerimiz ve amaçlarımız kişiselleştirilmiş pazarlama taktiklerinin temelini oluşturmaktadır.

Taktik geliştirirken test etme ve karşılaştırma yapma, taktiklerin süreci açısından gerekli olmaktadır. Taktik oluştururken toplanmış olan verilerin analizi önemli aşamalardandır. Toplanan veriler birbirleri ile karşılaştırılmalıdır.