Tüketicilerin büyük çoğunluğunu çekebilmeye yönelik olan stratejiye Kitlesel Pazarlama denilmektedir. Hedeflenen belirli gruplar yerine pazarın bütününe hitap etme süreci de kitlesel pazarlamayı oluşturmaktadır. Kitlesel pazarlama teknikleri, olabilecek en geniş kitleye ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarını ve kitle dağıtımını kullanmaktadır. Kitle pazarlamanın amacı, en çok sayıdaki potansiyel müşterilere reklam verebilmektir.

Kitlesel pazarlama büyük şirketler, teknik arasında oldukça popüler olmakla beraber niş pazarlamanın tam tersidir. Kısaca kitlesel pazarlama; daha yüksek bir oranda satış elde edebilmek ve en yüksek marka görünürlüğü elde edebilmek adına ürünleri daha geniş bir piyasada ve daha düşük olan bir fiyatla satma faaliyeti göstermek anlamına gelmektedir.

Kitlesel Pazarlama Ne Demektir Dendiğinde:

 • Kitlesel pazarlama, bir ürünü olabildiğince fazla kişiye satabilme niyeti ile yapılan pazarlama türüdür.
 • Merkez noktası toplu satışlar olup, sadık müşteriler elde etmek, müşteriler ile ilişki kurabilmek gibi hedefler genellikle ikinci planda olan pazarlama türüdür.
 • Kitlesel pazarlamada, geniş kitlelere hitap edebilen pazarlama stratejileri uygulanmaktadır.
 • Firmalar için toplu pazarlama, sadece fazla sayıda düşük kaliteli müşteri adayları oluşturabilmeye hizmet edecek pazarlamadır.

Kitlesel Pazarlamanın Özellikleri

Kitlesel pazarlama, kendi içerisinde birçok özelliğe sahip olmakla beraber kitlesel pazarlamanın özellikleri:

 • Çok büyük tüketici grubu hedeflemektedir.
 • Yaygın şekilde kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Basılı yayınlar, dijital pazarlama, televizyon, sosyal medya teknikleri bunlar arasındadır.
 • Kitle pazarlamasında geniş bir kitleye hitap edilmekte olduğundan herkesin anlayabilecek olduğu basit ve genel bir reklam dili kullanılmaktadır.
 • Kişilerin duygularına hitap etme ve harekete geçirebilme gibi stratejilere yer verilmektedir.
 • Marka hatırlatma ve marka oluşturma çabalarında piyasaya yeni teklif sunabilmek için kullanılmaktadır.
 • Kampanya ve reklam stratejileri aldırabilmeye yönelik pazarlamadır.

Kitlesel Pazarlamanın Avantajları

Küçük işletme pazarlama stratejilerinin yanında daha düşük maliyetle daha çok kişiye ulaşabilmesi kitlesel pazarlamanın sahip olduğu en büyük avantajlardan biridir.

 • Bir firma kitlesel pazarlama kullandığı zaman, dağıtmış olduğu her reklam yayıncılık, sosyal medya, basılı medya gibi çeşitli kanallara gönderilerek milyonlarca müşteriye ulaşabilme imkânına sahip olur.
 • Kitlesel pazarlama çok kanallı bir pazarlama stratejisi ile çalıştığından, çok kanaldan mesaj ve tek reklam mantığıyla ilerlemektedir.
 • Kitlesel pazarlamayı kullanmayı tercih eden şirketler hizmet ve ürünlerini daha az maliyetle üretmektedir. Toplu ve genel satışa yönlendikleri için niş pazarlama ürünlerine göre maliyetleri daha da az olmaktadır.
 • Marka bilinirliğinin olması kitlesel pazarlama tekniği kullanmanın başka bir avantajıdır. Bir çok bilinen büyük markalar kitle pazarlama tekniklerini kullanarak her kitleye hitap edebilecekleri reklam kampanyaları ile karşımıza çıkabilmektedir.

Kitlesel Pazarlamanın Dezavantajları

E-ticarette kitle pazarlama stratejileri küçük ve orta ölçekli firmalar için etkisini göstermeyebilir. Küçük ve orta ölçekli firmaların hedef kitle merkezli niş pazarlama stratejilerine baş vurmaları daha etkili olabilmektedir.

Kitlesel pazarlamanın büyük bir pazarda yer alan herkesi tek bir hizmet veya ürün ile memnun etmeye çalışması ve daha iyi hizmet edebilmek için daha küçük grupları hedeflemekte olan diğer şirketlerce zorlanabilmesi kitlesel pazarlamanın bir başka dezavantajıdır.

Kitlesel Pazarlama Örnekleri

Kitle pazarlama örneği farklı şekillerdedir. Hijyen ürünleri, telekomünikasyon operatörleri, kozmetik ürünleri, deterjan markaları genel olarak kitlesel pazarlama tekniklerini tercih etmektedir.

Kitlelere yönelik pazarlama ürünleri incelendiğinde; dayanıklı tüketim, belirli hizmet türleri ve hızlı tüketim ürünleri tarzındaki belirli sektörlerde kitleye yönelik pazarlama stratejileri yaygındır.

Kitlesel Pazarlamanın Önündeki Tehditler

Kitlesel pazarlamanın pazarlama faaliyetleri çevresinde birtakım tehditler ortaya çıkabilmektedir:

 1. Rekabetin Büyümesi

Her geçen gün rekabetin artmakta olduğu günümüzde müşterileri çekebilmek için kitlesel pazarlama yeterli olmayabilmektedir.

 • Kişiselleştirmenin Artması

Kitlesel pazarlamadan uzaklaşmış olan pazarlama uzmanları kişiye özel pazarlama ve sadakat oluşturma faaliyetlerine yönelmişlerdir.

 • Maliyetlerin artışı

Dağınık bir yaklaşım olan kitlesel pazarlama, binlerce veya milyonlarca tüketiciyi hedeflese de sadece birkaçına ulaşabilmektedir. Ulaşımın artabilmesi için kitle iletişim araçlarında yer bulması gerekir bu da maliyeti artırmaktadır.