Mağazanıza Ait Olan Gelir ve Giderler Nasıl Anlaşılır?

Şirketlere ait olan gelir ve gider tabloları şirketlerin varlığını ve büyümesini önemli derecede etkilemektedir. İşletmelerin kar ve zarar tabloları, bilanço hesaplarından değişik olarak her dönemden başlamaktadır. E-ticaret gelir tabloları da işletmelere ait kar etme kabiliyetlerini gösteriyor olmasından dolayı işletmeler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Gelir ve Gider Ne Demektir?

Gelir ve gider kavramları işletmelerin kazançlarını ve harcamalarını ifade eden kavramlardır. Gelir gider tablolarında işletmeler ait gelir ve giderler belirtilmektedir. Gelir gider tablolarında şirketlere ait olağan ve olağandışı giderlerin hepsi belirtilmektedir. İşletmelere ait aynı yıl içerisindeki gelirleri 6 rakamıyla başlayan hesaplarda olacak bölüme, giderleri ise 7 rakamıyla başlayan bölüme yazılmaktadır. Gelir tablosunda dönem sonlarına ait olan envanter işlemleri yapılarak satın alınmış bütün mallar kaydedilmektedir.

Gelir Tablosu Ne Demektir?

Şirketlerin mali durumlarını en doğru biçimlerde iletebilmeleri için gelir gider tablosu kullanmaları oldukça önemlidir.  E-ticaret gelir tabloları, satılan malların maliyeti, hasılat, vergiler gibi kalemlerden meydana gelmektedir.

Gelir tablosu, şirketlerin genel olarak bir yıl ya da bir yılın belli bir kısmı için ne kadar gelir elde etmiş olduklarını göstermekte olan rapordur.  Gelir tablosu aynı zamanda bu gelirleri elde edebilmekle alakalı giderleri ve maliyetleri de göstermektedir. Açıklamanın gerçek alt satırı, genel olarak şirketin kayıplarını ya da net kazançlarını göstermektedir. Yani şirketin bir dönem boyunca ne kadar kaybettiğini veya kazandığını gösterebilmektedir. Ayrıca gelir tabloları hisse başına olan kazançları da rapor etmektedir. Bu hesaplama sayesinde, şirketin dönem için olan bütün net kazançlarını dağıtmak istemesi gibi bir durumda hissedarlara ne kadar para düşeceğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Kullanımının Faydaları Nelerdir?

Gelir tablosu, her büyüklükteki işletmeler açısından önem taşımakta olan üç finansal tablodan bir tanesidir. Bu tablolar; gelir, öz sermaye ve bilanço tablolarıdır. Gelir tabloları şirketlerin bazı işlemleri yapmasını kolaylaştırmaktadır bunlardan bazıları;

Satışları maliyetlerini takip edebilmek

Gelir tablosu, şirketlerin farklı satış çeşitlerini izleyebilmesine ve bu satışların maliyetlerini gösterebilmeye imkân tanımaktadır. Bu bilgiler genel olarak, fiyatların çok düşük veya harcamaların çok yüksek olup olmadığını ölçmek için kullanılmaktadır.

İşletmelerin sürdürülebilirliğini değerlendirebilmek

Gelir tablosu, işletmelerin uzun vadelerde gelir elde edip edemeyeceklerini belirleme konusunda oldukça yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda işletme kredisi alma, pahalı ekipmanlara yatırım yapma ve yeni pazarlara girme gibi konularla ilgili kararlar hakkında da bilgi verebilmektedir. Eğer gelir tablosu uzun süreli kayıp dönemlerini göstermekteyse operasyonlara yatırım yapma konusunda iki defa düşünülmesi gerekmektedir. Şayet kar arışı gözüküyorsa yeni pazarlara girme veya genişleme zamanı gelmiş anlamını taşımaktadır.

Vergi zamanına hazırlanma

Şirket olarak gelir vergileri ister üç aylık ya da yıllık olarak beyan ediliyor olsa bile, işler hakkında pek çok bilginin verilmesi gerekmektedir. Vergi oranları ise gelir tablosu sayesinde takip edilebilmektedir.

Gelir Tablosu Kimler Tarafından Kullanılmaktadır?

Gelir tablosu, büyüklükleri ne olursa olsun tüm işletmeler açısından oldukça önem taşıyan bir belgedir.  Gelir tablosu, zararı ve karı hesaplamak için kullanılmakta olan bazı önemli finansal bilgileri içermektedir. Bu bilgilerden bazıları;

Faaliyet gelirleri

Faaliyet geliri, işletmelerin mal satarak ya da bir hizmet sunarak kazandıkları bütün paraları içermektedir.

Faaliyet dışı gelir

Faaliyet dışı gelir, işletmelerin bir ortaklıktan telif hakları ya da sahip oldukları bir mülkten aldıkları kira gibi temel sayılmayan ticari faaliyetler sonrasında kazanılmakta olan gelirlerdir.

Kazançlar

Kazançlar, genel olarak diğer gelirler olarak da adlandırılmakta olup, işletmelerin temel faaliyetlerinin dışında kazanmış oldukları paralara denilmektedir.

Harcamalar

Harcamalar, işleri yürütebilmek için hizmetlere ya da mallara harcanmakta olan paradır. Satın alma işlemi yapılırken kaydedilmektedir. Harcamalar, genel olarak bir dönem boyu mahsup edilmekte olan giderlerden farklılık göstermektedir.

Satılan malların maliyetleri

COGS olarak bilinmekte olan satılan malların maliyeti, ürünlerin satışları ile ilgili maliyetlerdir.malları geliştirebilmek amacıyla gerekli olan malzemeleri  ve tüm bunları piyasaya sürebilmek için gerekli olan emeği içermektedir.