Marka Elçisi Ne Demektir? Marka Elçisinin Görevleri Nelerdir?

Günümüz koşullarında ticaret alanındaki rekabet ortamlarının artması, çevrimiçi alanların daha güçlü bir hale gelmesi, markaların gerektiğinden daha fazla pazarlama çalışmaları yapmasını gerektirmektedir. Bu nedenle şirketler kendilerine bir marka elçisi seçerek hizmetlerinin ve ürünlerinin etkileşim ve temsil gücünü artırabilmeyi amaçlamaktadır.

Marka elçisi konumunda yer alan kişiler, markanın referansı olma vazifesini üstlenerek ve markanın ürünlerini deneyimleyip marka ile bağ kurmaktadır. Aynı zamanda marka elçisi, hedef kitlede yer alan kişilerin marka ile bağ kurabilmelerini sağlarken, markanın kullanılmasını da tavsiye etmekte olan kişi olarak bilinmektedir.

Neredeyse her alanda marka elçilerine ihtiyaç duyulduğu gibi e-ticaret alanında da marka elçisi kullanarak pazarlama yapma yöntemi pek çok avantajı da beraberinde getirebilmektedir. Çünkü yapılmış olan araştırmalar göstermektedir ki e-ticaret alanında bir ürünü kullanmış olan kişinin tavsiyeleri ve deneyimleri, alıcıların o ürünü satın almalarında oldukça büyük bir etkiye sahip olmaktadır.

Marka Elçisi Ne Demektir?

Marka elçisi ne demektir denildiği zaman;

 • Bir markayı en doğru ve en iyi şekilde temsil eden,
 • Markayı deneyimleyen ve en iyi şekilde ilen,
 • Markanın kullanılması ya da alınmasını tavsiye eden,
 • Toplum tarafından oldukça duyulan,
 • İlgiyle takip edilen kişiler olarak bilinmektedir.

Bir markanın yüzü olmak, markayla ve markanın hedef kitlesinde yer alan kişilerle bağ kurarak, hedef kitlenin markayı güvenle kullanabilmesinin hedeflenmekte olduğu bir pazarlama şeklidir. Özellikle büyük markaların tercih etmekte olduğu bir yöntem olarak bilinmektedir.

Marka Yüzünün Görevleri

Markayı temsil etmekle görevli olan marka yüzünün bazı sorumluluk ve görevleri bulunmaktadır.

 • Markayı olumlu yönlerde temsil etmek,
 • Markayı sosyal medya ve kişisel hesapları üzerinden en iyi şekilde tanıtmak,
 • Ağızdan ağza denilen pazarlama yöntemi ile marka bilinirliğini oluşturabilmek,
 • Ürünü deneyimleyerek hedef kitleyle paylaşmak ve tavsiyelerde bulunmak,
 • Ürün ile güçlü bir bağ kurmak,
 • Marka ile hedef kitle arasındaki iletişimleri güçlendirmek,
 • Markaya ve hedef kitleye uygun bir dil kullanmaya özen göstermek,
 • Marka hakkındaki olumsuz düşünceleri olumluya çevirebilmek,

Yapılan araştırmaların gösterdiği sonuçlara göre, tüketiciler güvendikleri ve tanıdıkları birinin tavsiye etmiş olduğu bir ürünü alamaya karşı daha fazla eğilim göstermektedir. Bu nedenle şirketlerde toplum tarafından; ilgiyle takip edilen, güvenilen, sayılan ve sevilen kişileri marka yüzü olarak tercih ederek ürünleri ile tüketiciler arasında güçlü bir ilişki oluşması için marka elçileri kullanmayı tercih etmektedir.

Deneyimlerini paylaşma, tavsiye etme, güven verme bir reklam yüzünün en bilinen görevleri arasında yer almaktadır. Marka yüzünün marka bilinci oluşturabilmesi için, sürekli bir şekilde markanın hedef kitlesinde yer alan kişilerle etkileşim içinde olması beklenmektedir.

Marka elçileri de bir markayla anlaşma yaptıktan sonra, kişisel ve sosyal medya hesaplarından marka ile alakalı deneyimlerini sıklıkla paylaşarak etkileşimleri artırabilmeyi hedeflemektedir.

Bir Marka Elçisinde Olması Gereken Özellikler

Bir marka yüzü olabilmek için birçok beceriye sahip olunması gerekmektedir. Marka elçisinin hedef kitleler üzerinde, hemen her alanda etki yaratabilmesi oldukça önemlidir. Bir marka yüzünde bulunması gereken bazı özellikler;

 • Yüz yüze ve aynı zamanda çevrimiçi olarak iletişim becerilerinin yüksek olması,
 • İkna kabiliyetinin oldukça yüksek olması,
 • Enerjik, pozitif ve özgün yapıya sahip olması,
 • Hedef kitle ile iletişim kurabilme becerilerine sahip olması,
 • Geri bildirimlere ve eleştirilere açık olması,
 • Liderlik vasıflarının bulunması,
 • Profesyonel bir bakış açısına sahip olması,
 • Motive edici ve güven veren özelliklere sahip olması,
 • Hedef kitle için yaratıcı özelliklere sahip içerikler üretebilmesi,
 • Güçlü bir sosyal medya ağına sahip olması,
 • Hedef kitlesini oldukça iyi tanıyabilmesi,
 • Markayı deneyimlemiş olması ve aynı zamanda marka hakkında bilgisinin oldukça yüksek olması gerekmektedir.