Rekabet Analizi Ne Demektir ve Şirketler İçin Önemi Nedir?

E-ticaret alanı, sürekli yenilenmeye dayalı ve dinamiklerinin değişken olduğu bir sektör olarak bilinmektedir. Bu alanda rekabet oldukça ön planda olduğundan alanda kalıcı olabilmek ve pazar payını koruyabilmek beraberinde araştırmaları, analizleri, yeni hamleleri de getirmektedir.

Rekabet Analizi Ne Demektir?

Rekabet analizi, rakip firmaların üzerinden ticaret alanını analiz edebilmeye dayalı olan ve aynı zamanda şirketlere stratejik planlama yapılabilmesi konusunda da yol gösterici araştırma türleri arasında bulunmaktadır. Firmaların kendilerini konumlandırmış oldukları yeri bilmeleri için, kendilerine rakip olarak gördükleri firmaların ne durumda olduklarını bilmeleri konusunda oldukça yardımcı bir araştırma türüdür.  Ayrıca rekabet analizi, firmaların karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeli durum veya rekabet edebilmeyi zorlaştıracak noktaların öngörülmesini sağlayarak gereken adımların atılması konusunda da yardım sağlamaktadır.

Düzenli aralıklar ile yapılan rekabet analizleri sayesinde firmalar;  içinde bulundukları pazarı tanıyabilme, ihtiyaçları daha kolay tespit ederek bunlara daha sağlıklı cevaplar verebilme, risk faktörlerini belirleme, e-ticaret siteleri ile ilgili bilgi sahibi olabilme gibi birçok avantaja sahip olabilmektedir.

Şirketler İçin Rekabet Analizinin Önemi Nedir?

Endüstriyel veya sektörel alanlarda rekabet edilmekte olunan kurumların ya da firmaların yakından tanınması firmaların kendilerini de yakından tanımalarına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde genel çerçevenin belirlenmesine olanak sağlamakta olan rekabet analizi sayesinde;

  • Rekabet içinde olunan firmaların zayıf yönleri öğrenilerek bu konularla alakalı fırsatların değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.
  • Rakiplerinin güçlü ve iyi yönlerini gözlemleyerek kendilerini geliştirme fırsatı yakalayabilmektedir.
  • E-ticaret alanındaki firmaları daha da yakından tanıma imkânı bularak, pazarla alakalı daha detaylı bilgi sahibi olabilmektedir.
  • Firmalar rekabet analizi sayesinde gelecekte karşılaşabilecekleri durumları tahlil edebilme ve rekabetlerine yön verebilme imkânı elde edebilmiş olmaktadır.
  • Rekabet analizleri ile pazardaki refleksleri değerlendirme imkânları elde ederek tanıtım ve reklam faaliyetlerine yön verebilmektedir.

Kısacası rekabet analizleri, gelecek ile alakalı plan yapılması için bir yol haritası çizilmesini sağlarken, pazarın güncel durumu hakkında da fikir sahibi olunmasına yardımcı olmaktadır.

Rekabet Analizi Nasıl Yapılmaktadır?

Pazarda yer alan oyuncuların yani rakiplerin analiz edilmesinin, internet araştırmalarının yapılarak rakipler hakkında detaylı bilgiler edinilmesi ve kamuya açık bilgilerden faydalanılmasında kanuni veya etik açıdan bir sakınca görülmemektedir. Hatta rekabet analizleri yapılırken, ticaret yapılan alanların şartlarının yanı sıra, firmalar kendi iç dinamiklerini de gözlemleyebilmektedir. Zayıf veya güçlü yönlerin belirlenerek yapılmış olan bu analizlerde özellikle dikkatli olunması gereken bazı unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlardan bazıları;

İş Tanımını Doğru Yapmak

Alanda e-ticaret ile ilgili faaliyetler gösteren bir firma bile olunsa, yapılan iş sadece e-ticaret ile tanımlanmamalıdır. Bir iş tanımında detaylara yer vermek, hem firmanın daha doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlayabilmekte hem de rekabet analizlerinde işleyişleri kolaylaştırmaktadır.

Piyasaya sunulmuş olan ürünler veya verilmekte olan hizmetler hem çalışılan alanı hem de hedef kitleyi belirlemektedir. Hedef kitle en doğru şekilde tanımlandığında, etkili bir iletişimin nasıl kurulabileceği de belirlenmektedir. Müşteri iletişimleri, hizmet kalitelerini ve müşterilere ne kadar değer verildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle her zaman iş tanımlarının doğru yapılması oldukça önemlidir.

Rakipleri Sınıflandırmak

E-ticaret alanındaki rakiplerin sınıflandırılması, rakiplerin daha kolay değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. Özellikle de pazar içerisindeki öncü konumda olan ilk beş firmanın analizlerinin en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Bu firmaların ürün içeriklerini, sosyal medya hesaplarını ve e-ticaret sitelerini inceleyerek alanda nasıl öncü olabildiklerini anlayabilmek mümkündür. Aynı zamanda bu incelemeler firmaların kendilerindeki eksikleri de görmelerine yardımcı olabilmektedir.

Aynı Ürünleri Satan Firmaları Tanımak

E-ticaret alanında aynı işi yapan ve bu nedenle de birbirine rakip olan pek çok firma yer almaktadır. Bütün bu firmaların bir anda analizinin yapılması pek de mümkün değildir. Ancak firmalar aynı ürünleri satan diğer firmalar arsından kendilerine rakip olarak gördükleri birkaç firmayı seçerek onlar hakkında araştırma ve analizler yapabilmektedir.