Sanal Girişimcilik ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Var olan işlerini geliştirmek veya yeni iş kurmak istemekte olan kişiler çeşitli iş modellerine yönelerek gelir elde etmeye çalışmaktadır. E-ihracattan e-ticarete, girişimcilikten sanal girişimciliğe kadar pek çok alan günümüzde oldukça tercih edilen iş modelleri arasında yer almaktadır.

Son zamanlarda iş kurmayı isteyen kişilerin sanal girişimcilik alanına oldukça ilgi gösterdiği bilinmektedir. Sanal girişimcilik yapan kişiler hem masraflarını azaltabilmekte hem de yapmış oldukları işlerden aldıkları verimleri artırabilmeye yönelik taktikler sayesinde oldukça başarılı olabilmektedir.

Girişimcilik Ne Demektir?

Girişimcilik, ticaret ve sanayi gibi sektörlerde belli sermayeler kapsamında gelir elde edilebilmesi amacıyla yapılan işe denilmektedir. Kar elde edebilmek amacıyla kişiler alakalı işlerin risklerini üstüne almaktadır.

Girişimcilik Türleri

Girişimcilik, işlerin akışlarına göre çeşitli türlere ayrılmakta olan bir alandır. Başlıca girişimcilik türlerinden bazıları;

 • Ticari girişimcilik,
 • İç girişimcilik,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Sanal girişimcilik,

Bu girişimcilik türlerinden sanal girişimcilik, yeni başlamasına rağmen son zamanlarda hızla yayılmakta olan bir girişimcilik türüdür.

Sanal Girişimcilik Ne Demektir?

Sanal girişimcilik, girişimcilerin veya kişilerin internet odaklı olarak bir iş fikri geliştirmelerine verilen addır. Sanal girişimcilikte genel olarak kişiler alıcılara internet ortamı üzerinden ulaşmaktadır.

Sanal girişimcilik türünde, hedef kitlelere ulaştırılmak istenen hizmet ya da ürünler internet üzerinden ulaştırılmaktayken alakalı ürünün pazarlama ve tanıtım çalışmaları da internet üzerinden yapılmaktadır.

Sanal Girişimci Ne Demektir?

Sanal girişimci, kar elde edebilmek amacıyla internet üzerinden yapılan iş modellerini tercih etmekte olan kişilere denilmektedir. Sanal girişimciler çoğunlukla daha fazla müşteri kazanabilmek ve hedef kitlelerine ulaşabilmek için pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini internetten gerçekleştirmektedir.

Pek çok kaynakta işlerini internet üzerinden gerçekleştiren kişilere sanal girişimci adı verilirken, bazı kişiler ve kaynaklarda işlerini internet üzerinde gerçekleştiren kişilere dijital girişimci ya da internet girişimcisi demektedir. Bu ismin verilmesinin nedeni de sanal girişimcilerin işlerini internet üzerinden yapıyor olmasındandır.

Sanal Girişimciliğin Avantajları

Sanal girişimcilik, son zamanlarda pek çok şirket ve kişi tarafından benimsenmekte olan bir iş modelidir. Genel olarak işletmeler ye da kişiler sanal girişimciliği tercih ederlerken bu iş modelinin sağlamış olduğu avantajlar doğrultusunda hareket etmektedir. Sanal girişimciliğin avantajlarından bazıları;

 • Sanal girişimciler, herhangi bir ofis veya büroya bağlı kalmadan iş yeri kurabilmektedir. Bu da iş yeri masraflarının azalmasını sağlamaktadır.
 • Sanal girişimciler hedef kitlelerinde bulunmakta olan kişilere internet üzerinden ulaşmaktadır. Bu durum da dijital girişimcilerin kişilerle muhatap olama zorunluluklarını ortan kaldırmaktadır.
 • Sanal girişimciler düşük maliyetler ile oldukça iyi işler yapabilmektedir. Yapılan işler doğru olarak gerçekleştirildiğinde sanal girişimcilerin iş modellerinde daha başarılı olabilmelerini sağlamaktadır.
 • Sanal girişimciler hedef kitlelerinde bulunan kişilere ulaşabilmek için Influencer Marketing reklamları, Sosyal Medya reklamları ve Google ADS gibi dijital pazarlama yöntemlerini tercih edebilmektedir. Aynı zamanda reklam çalışmaları ile markalar, hedef kitlelerinde yer alan kişilere daha hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayarak girişimlerini büyütme olanağınsa sahip olmaktadır.
 • Afiş dağıtımları gibi offline reklamlar için sanal girişimciler herhangi bir harcama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Sanal girişimciler hedef kitlelerinde bulunmakta olan kişilerden internet yoluyla bildirimler alabilmektedir.
 • Dijital girişimciler, hedef kitlelerinde yer alan müşterilerinden internet yoluyla bildirimler alırken satmış oldukları hizmetlerin ve ürünlerin tahsilâtlarını da çevrimiçi alanlar üzerinden gerçekleştirebilme imkânına sahiptir.

Sosyal Girişimciliğin Dezavantajları

Sanal girişimcilik, her ne kadar işletmelere ve kişilere avantajlar sağlıyor olsa da dezavantajlı olduğu durumlarda yer almaktadır. Sanal girişimciliğin dezavantajlarından bazıları;

 • Sanal girişimcilik son zamanlarda oldukça kabul gören bir girişimcilik türü olduğundan alanda faaliyet göstermekte olan marka ve kişi sayıları hızla artış göstermektedir.
 • Sanal girişimcilik yapan markaların ve kişilerin sayıları arttığından rekabet oldukça fazla olmaktadır.
 • Dijital girişimlerini büyütebilmeyi isteyen markaların reklam bütçelerline oldukça önem vermesi gerekmektedir.