Sıcak ve soğuk satış, işletmelerin uyguladığı satış türleri arasında yer alan satış yöntemleridir. E-ticaret alanında yer alan işletmeler firmalarının hedeflerine ve alanlarına, firmalarının büyüklüklerine göre değişik satış türleri uygular. Genel olarak sıcak ve soğuk satış sağladığı avantajlara ve farklarına göre birbirinden ayrılabilen satış türlerindendir.

Sıcak Satış Ne Demektir?

Sıcak satış, alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen ilişkinin bir sahada kurulmuş olduğu, hizmet ve ürün pazarlamasında müşterilerin hedeflenildiği, satışların hemen anında gerçekleştirildiği satış türüdür. Satış hedeflemelerini yapan sıcak satış elemanları müşterilerle birlikte potansiyel müşterileri de hedefler.

 Sıcak satışta genel olarak satış, tanıtım, ürün pazarlama işlemleri oldukça hızlı şekilde gerçekleştirilir. Teslimat ve fatura süreçleri de sıcak satışta anında tamamlanması gereken süreçlerdir.

Sıcak Satış Nasıl Yapılmaktadır?

Sıcak satış, genel olarak sıcak satış elemanları tarafından satılmak istenilen ürünlerin alıcılar ile yüz yüze görüşülerek anlatıldığı ve pazarlandığı satış türüne denir.

Sıcak satıştan yarar sağlanabilmesi için sıcak satış elemanları ikna kabiliyetleri oldukça yüksek ve profesyonel eğitim almış kişiler olmalıdır.

Sıcak Satış Avantajları

E-ticaret firmalarında sıcak satış, oldukça yarar sağlayan bir satış yöntemi olarak bilinir. Bu sebeple pek çok ticaret firması daha çok sıcak satış yöntemini tercih etmektedir. sıcak satışın bazı avantajları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Sıcak satış yöntemi, işletmelerin müşterileriyle iletişim kurabilmesini saplar.
 • Müşterilerin markaya karşı olan güvenlerini artırmayı sağlar.
 • Sıcak satış yönteminde müşteriler satış sürecinden genel olarak memnun kalırlar.
 • Sıcak satış yöntemi ile gerçekleşen satışlarda ürün satışları anıda gerçekleşir.
 • Genel olarak dükkan, mağaza gibi sahada görüşmeler gerçekleştirildiği için müşterilerle kurulmakta olan ilişkiler oldukça kuvvetlidir.
 • Sıcak satış elemanları sayesinde markalar potansiyel müşterilerine daha kolay ulaşır. Bu durum markanın bilinirliğinin artmasına yol açar.
 • Sıcak satışta müşteriler almış oldukları ürünleri kolayca tanıyabildiklerinden alış veriş yaptıkları ürünlere güven duyarlar.
 • Sıcak satış yöntemi her alana uygulanabilecek bir satış türü olduğu için sektörünüze ve markanıza uygun özelleştirmeler yapmanıza imkan tanır.
 • Hataların en az olduğu satış türü, sıcak satıştır.
 • Sıcak satışta müşterilere detaylı bilgi verildiğinden uygulaması kolay satış yöntemleri arasında yer alır.
 • Sıcak satışta iletişim süreklidir. İstenilen zamanda müşterileri ziyaret etmek mümkündür.
 • Firmayla alakalı detaylı olarak bilgi verildiği için marka bilinirliğini artırmaktadır. Bu durum sadık müşteriler kazanmayı kolaylaştırır.
 • Sıcak satış yöntemi müşterilere özel ödeme şekilleri sunar. Bu durum da müşterilerin markaya bağlılığını artırır.

Sıcak satış yönteminin ticari faaliyet göstermekte olan işletmelere sağlamış olduğu avantajlardır.

Soğuk Satış Ne Demektir?

Soğuk satış, satıcı ile alıcı arasında yüz yüze bir ilişkinin bulunmadığı, tanıtım ve pazarlama çalışmalarında potansiyel müşteriler ve müşterilerin hedeflenmekte olduğu, teslimatların sonradan gerçekleştiği bir satış türüdür.

Soğuk satış türünde müşterilerin ihtiyaç ve istekleri iyi şekilde kavranmış olduğundan genel olarak satışı yapılacak hizmet ve ürünler müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanarak teslim edilir. Sıcak satışta teslimat süreci ön plandayken, soğuk satışta müşterilerin ihtiyaç ve istekleri ön plandadır.

Soğuk Satış Nasıl Yapılmaktadır?

Soğuk satış, satılması düşünülen hizmet ve ürünlerin soğuk satış elemanları ile alıcılara uzaktan tanıtımının yapıldığı satış türü olarak bilinir.

Soğuk satış gerçekleştirmek için markalar genel olarak çevrimiçi toplantılardan ve telefon görüşmelerinden yaralanır. Müşterilerin ihtiyaçları doğru olacak şekilde tanımlanmak istendiğindeyse işletmenin çalışanları markalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirir.

Soğuk Satış Avantajları

Sıcak satışta olduğu gibi, soğuk satışta ticari faaliyet göstermekte olan işletmelerin tercih etmiş olduğu teknikler arasında yer alır. Soğuk satış yönteminde de işletmelerin pek çok avantajlardan faydalanabilme imkanları vardır. Bunlardan bazıları:

 • Soğuk satışta ürünlerin fiyatlandırma çalışmaları genel olarak kontrollü olur.
 • Soğuk satış yöntemi müşterilerin ihtiyaçlarının kolay kavranmasını sağlar.
 • İşletmeler tahsilatlarını kolayca gerçekleştirir.