E-ticaret firmalarının işlerini etkili yapabilmesi için tedariğin aşaması ve tedarik zinciri yönetimi önemli faktörler arasında yer alır. Tedarik aşaması ve tedarik sürecinin iyi yönetilmesi ve maliyetleri kontrol altına alırken müşteri memnuniyetinin de üst seviyelere çıkarılması üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Ancak tedarikk aşamasında müşterilerin ve e-ticaret sitesi karşılaşmak istemediği birtakım problemler de ortaya çıkabiliyor. Bu problemlerin ne olduğunu bilmeniz, problemlere karşı pratik çözüm odaklı yaklaşmanızı sağlayacaktır. Bu yazımızda e-ticaret firmalarının sıklıkla karşılaştığı tedarik aşaması problemlerini ele alacağız.

Ekonomik problemler

Tedarik sürecinde ekonomik bazlı problemler sık karşılaşılan problemlerden biridir. Burada problemin ortaya çıkış nedeni maliyetleri kontrol altına alamamaktır.

Günümüzde yaşanan piyasa durgunluğu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle, ham madde, işçi, üretim ve benzeri giderlerin maliyetleri git gide artmaktadır ve bu da üretim ya da ürün tedariği aşamasında maliyetlerin kontrolden çıkmasına sebep olur.

Tedarikk sürecinde ürünleriniz birçok aşamalardan geçiyor. Tedarikçiden ürün yüklenmesi ve ürünün depoya teslimi, ürün kontrollerinin yapılmasından sonra ürünün depoya yerleştirilmesi, gelen sipariş sonrası ürünün stoktan çekilmesi, kontrollerin yapılması, paketleme, ürünün kargoya yüklenmesi ve son olarak da müşteriye teslim edilmesi bu aşamalardandır. Bu tedarik zincirinde eliniz ürüne her değdiğinde bir ek maliyet ortaya çıkmaktadır ve bu da giderlerinizi arttırmaktadır. Tedarik sürecindeki bu ek maliyetleri azaltabilmek için ne gibi geliştirmeler yapmanız gerektiğini hesaplamanız, planlamanız ve kontrollerden geçirmeniz oldukça önemlidir.

Müşteri hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi

Müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre şekillenen bir süreç olan tedariğin aşamasında, müşteri hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi oldukça önemlidir. Firmanızdan alışverişlerini gerçekleştiren tüketicilere siparişleriyle ilgili detaylı bilgileri sunmanız, olası bir teslimat sorununda onlarla iletişime geçerek onların problemlerini çözecek alternatifler önermeniz ve teslimat sürecini müşteri memnuniyeti içinde yönetmeniz büyük bir önem taşır.

Müşteri hizmetlerinin yetersizliği ve kalitesizliğinden dolayı tedariğin sürecinin iyi yönetilmemesi birçok problemi de beraberinde getirir. Bu problemler tüketiciye yansıdığında da müşteri memnuniyeti büyük ölçüde düşer ve bununla birlikte marka imajınız da ciddi bir şekilde zedelenir. Bu sebeple de tedarik zinciri yönetiminde müşteriler destek hizmetlerinin de kalitesini arttırarak müşterilerinize en iyi hizmeti sunmanız tedarik sürecinde bir hayli önemli ve gereklidir.

Az veya çok sayıda tedarikçiyle çalışmak

Gereğinden az sayıda veya gereğinden fazla sayıda tedarikçiyle çalışmak tedarik aşamasında sıklıkla karşılaşılan diğer problemlerden biridir. Az sayıda tedarikçiyle çalıştığınızda stok yetiştirme açısından birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Elinizde yeterli stok bulunmadığında satış yapamazsınız ve bu da maddi kayba neden olur. Stok yönetiminizi etkili bir şekilde yapabileceğiniz ve devamlı olarak ürün tedariği sağlayabileceğiniz sayıda tedarikçiyle çalışmalar yürütmeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Çok fazla sayıda tedarikçiyle çalıştığınızda da hem ürün takibi yapmanız zorlaşır hem de maliyetleriniz ekstra artabilir. Bu da ekstra iş yüküne sebebiyet verir. Farklı ürün grupları için farklı tedarikçilerle çalışıyor olmanız bir sakınca oluşturmaz. Fakat aynı ürün grupları için çok fazla sayıda tedarikçiyle çalışmanız tedarik zinciri yönetim sorunlarına ve kontrol sorunlarına neden olacaktır.

Tedarik aşamasıyla ilgili bilgiye sahip olmayan personeller

Depo ve stok yönetimi, sipariş durumu, ürün paketleme ve kargoya verilmesi gibi konularda firmaların personellerini eğitmesi gerekmektedir. Personellerine süreç hakkında gerekli bilgi ve eğitimi vermeyen firmalar, personellerinin kendi inisiyatifleriyle hareket ettiklerini ve belli bir tedarik sisteminin olmadığını görecektir. Belli bir tedarik sisteminin olmaması da işlerin aksamasına ve ek maliyetin ortaya çıkmasına neden olabilecektir.

Yetersiz personel sayısı

Tedarik sürecinizi yönetecek sayıda personelin olmaması da bu süreçte birçok probleme yol açabilir. Depo ve stok yönetiminin yapılması, siparişlerin hızlı bir şekilde hazırlanarak teslimatın gerçekleştirilmesi içim belli bir iş gücü gerekmektedir. Bu nedenle firmanızın günlük sipariş adedine ve firmanızın kapasitesine göre yeterli sayıda personel ile çalışmanız oldukça önemlidir.