Ürün özellikleri ve faydalarını iyi bir şekilde tüketiciye bildirme e-ticaret açısından önemli bir noktadır. Ürünün satışı için ve tüketici bazında ilgi çekici olmak adına yapılması gereken yol ve yöntemler arasındadır. Ürünün özelliklerini alıcıya en iyi şekilde bahsetmek gerekmektedir ve alma konusunda kararsız olan tüketicilerin fikirlerini vermelerine yardımcı olmalıdır. Sadece ürün satışında ürünün özellikleri değil faydalı olduğu noktaların da altını çizmekte fayda vardır. Ama genelde ürün özellikler ile ürün faydalarını aynı düşünen bir kesim de yok değildir. Halbuki ikisi birbirinden çok farklı şeyler olup ürün satışında aynı rolü üstlenmişlerdir ve tüketicinin ilgisini çekme açısından bir bütün halinde hareket eden iki faktör konumuna gelmişlerdir.

Ürün Özellikleri ile Ürün Faydalarını Ayırmadan Bazı Kıstaslar

Genelde girişimciler ürün özellikleri ile ürün faydaları noktasındaki ayrımı fark etmemekle birlikte bir tutmuşlardır. Ürün özellikleri daha çok ürünün anlaşılması yolunda izlenmesi gereken yol ve yöntemlerden bahseder. Bir ürünün ne olduğu üzerinde durur ve bu bağlamda ürünün iyi anlaşılması konusunda bilgi içerir. Ürün özellikleri kısmında doğru soru ” Ne” olurken ürün faydaları ise “ne için ya da neden” sorularına yanıt verir. Ürün faydaları ise alınan ya da alınması düşünülen ürününün ne işe yarayacağı konusunda bilgi içerir. Ürünün kullanım amacına hizmet eder ve bununla birlikte neden ürün var sorusuna da yanıt verir. Bu bağlamda biri ürünün ne olduğu hakkında bilgi verirken diğeri ise ne işe yaradığı hakkında bilgi verir. Bu noktalar da iki kavramı birbirinden ayıran önemli durumlardır.

Ürün Özelliklerinin Tanımı ve Hakkında Kısa Bilgi

Ürün özellikleri nedir sorusuna yanıt arayanlar için kısa bir açıklama yapmak gerekirse üretim materyalinin karakteristlik özelliklerini belirtir ve ürünün teknik olarak sahip olduğu özellikleri tüketicinin iyi anlaması açısından anlatılması ve tanıtılmasına denir. Buradaki amaç ürünün tanımını yaparken ürünü tanımaktır. Ürünün içinde bulunduğu özellikleri bilmeyen tüketici ürünü doğru ve gerektirdiği şekilde kullanmayacaktır ve belki de ürün amacına iyi hizmet edemeyecektir. Anlaşılmayan ürün yani materyal tüketici gözünde boşa harcanmış maliyet olarak görülecektir. Ama tüketici ürünün özelliklerini iyi anladığında nasıl kullanması gerektiğini fark edip memnun kalacaktır ki bu da ürün satış sonrası hizmeti kapsamaktadır. Bunun yanında ürününüz rakiplerinize göre daha çok teknik özelliğe sahipse bu konu hakkında tüketiciyi bilgilendirmekte fayda vardır. İşte bu bağlamda e-ticaret sektörü ürün özelliklerini belirtme konusunda oldukça hassas davranmalıdır. Dijital pazarlamada bu iki unsur büyük bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ürünün Faydalarının Tanımı ve Hakkında Kısa Bilgi

Ürün faydaları ise ürün satışında oldukça büyük öneme sahip bir noktadadır ve bu kısmı iyi, doğru bir şekilde tüketiciye geçirildiğinde satış için büyük avantaj sağladığını göreceksiniz. Ürünün sunduğu faydalar doğrultusunda tüketici ürün satın alma sürecindeki tercihini etkileyecektir. Bu bağlamda ürün faydalarından çok iyi bahsedilmektedir. Girişimciler özellikle ürünün hangi sorunlara çözüm ürettiğini belli etmeli ve neden ürünü satın almaları gerektiği hakkında bilgi vermeliler.

Ürün Faydaları ve Ürün Özelliklerinin İyi Anlatılmasının Pazarlamada Yararları Nelerdir?

Bu noktada dikkatli ürün bilgisi satın alma sürecini doğrudan etkileyecektir. Bunun yanında tüketicinin kazancının da altını çizebilirsiniz eğer tüketici kazançlı olduğuna inandığı bir ürünü asla kaçırmayacaktır ve alışverişini tamamlayacaktır. Diğer bir satış için uygulamanız gereken nokta ise mutlaka ürünün faydalarını video ve fotoğraf olarak tüketiciye sunmakta yarar vardır. Hatta ürünün nasıl kullandığını anlatan video çekimleri oldukça büyük etki yaratacaktır. Buna destek olarak kutu açılım videoları kullanabilirsiniz. Diğer bir taraftan günlük olarak tüketicinin yaşadığı sıkıntıları saptayıp bunlara bir çözüm olduğunun altını çizip pazarlama taktiği olarak kullanabilirsiniz. E-ticaret dünyasında tüketici ürün ile temas edemeyeceği için özelliklerini ve faydalarını bilmek isteyecektir bu sebebe ürünün altında bu tarz ayrıntılara yer vermelisiniz. Bu nedenle pazarlama sürecinde önemli bir yer tutmaktadır.