e-ticaret ile uğraşan kişiler internet üzerinden hizmet ve ürünlerini daha çok kişiye ulaştırabilmek için pazarlama çalışmaları gerçekleştirmektedir. E-ticaret şirketleri ürün pazarlaması ile hedef kitlelerinde bulunan kişilere ulaşarak satışlarını artırabilme olanağı elde edebilmektedir.

İşletmeler ürün pazarlaması yaparlarken Google Adwords Reklamları, E-mail Marketıng, SEO, Influencer Marketıng, Sosyal Medya Çalışmaları gibi dijital pazarlama yöntemlerine başvurmaktadır. Bu pazarlama yöntemlerini tercih eden işletmelerin dikkat etmesi gerekli olan bazı önemli noktalar vardır.

Ürün Pazarlaması Ne Demektir?

Ürün pazarlaması, işletmelerce satışları yapılan ürünlerin, satış yapılacak pazarda tanıtılabilmesini sağlayarak ürünlerin müşterilere ulaşabilmesini içeren çalışmalara verilen genel addır. Ürün pazarlamaları genel olarak markaların satışlarını ve bilinirliklerini artırmaya yardımcı olabilecek pazarlama taktiklerinden yaralanılarak yapılabilmektedir.

Ürün Pazarlamanın Avantajları Nelerdir?

Ürün pazarlaması ile ilgilenen e-ticaret şirketleri pek çok avantajlardan yararlanabilmektedir. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Ürün pazarlaması sayesinde işletmeler hedef kitlelerinde bulunan kişilere kolaylıkla ulaşım sağlayabilmektedir.
 • Ürün pazarlama ile işletmeler hedef kitlelerini genişletebilme imkânına sahip olmaktadır.
 • Ürün pazarlaması yapan e-ticaret işletmeleri rakipleriyle kolay şekilde rekabet edebilme olanağına sahip olmaktadır.
 • Ürün pazarlaması çalışmalarından yararlanan e-ticaret işletmeleri marka bilinirliliklerini daha kolay artırabilmektedir.
 • Pazarlama çalışmaları yapan e-ticaret şirketleri reklam hedeflemelerini daha doğru ve daha kolay şekilde belirleyebilmektedir.
 • Ürün pazarlaması ile şirketler rakip analizi sayesinde aynı sektörde faaliyet göstermekte oldukları rakiplerini kolay bir şekilde tanıyabilme imkânına sahip olmaktadır.
 • Ürün pazarlaması ile e-ticaret şirketleri satışlarını artırabilmektedir.

Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılmalıdır?

Ürün pazarlaması yapmaya karar veren e-ticaret şirketlerinin dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar yer almaktadır.

 • Hedef Kitleyi Analiz Edebilme
 • Pazarlama Yapılacak Platformları Belirleyebilme
 • Pazarlama Çalışmalarını Takip Edebilme

benzeri konular ürün pazarlaması yapmaya karar veren şirketlerin önem vermeleri gereken konulardan bazılarıdır.

 1. Hedef Kitleyi Analiz Edebilme:

E-ticaret ile ürün pazarlamak isteyen her firmanın hizmetlerini ve ürünlerini ulaştırmak istedikleri belirli topluluklar yer almaktadır. Bu topluluklara Hedef Kitle denilmektedir. E-ticaret firmalarının pazarlama çalışmalarına başlamadan önce ilk olarak yapmaları gereken hedef kitlelerini analiz etmeleridir. Analiz yöntemi, bu kitleyi daha yakından tanıyabilmelerini sağlayacak ve daha doğru pazarlama stratejileri geliştirebilmelerine imkân sağlayabilecektir.

Hedef kitleyi analiz ederken e-ticaret şirketlerinin hedef kitlelerini belirli öğeleri göz önünde bulundurmak şartıyla sınıflandırma yapması gerekmektedir.

 • Demografik Bilgilerini,
 • İlgi Alanlarını,
 • İnterneti Kullanma Alışkanlıklarını,
 • Kullanılmakta Olan Sosyal Medya Platformlarını,

 göz önünde bulundurarak hedef kitlelerini analiz etmeleri ne şekilde bir dil kullanabileceklerine karar vermelerinde yardımcı olabildiği gibi hangi platformlarda ürün pazarlaması çalışmaları yapabileceklerine de yardımcı olmaktadır.

 • Pazarlama Yapılacak Yöntemleri Belirleyebilme:

Ürün pazarlaması yapmak isteyen e-ticaret şirketlerinin kullanabilecek olduğu pek çok dijital pazarlama yöntemi yer almaktadır.

 • SEO,
 • Google Adwords,
 • E-mail Marketing,
 • Sosyal Medya Pazarlaması,
 • Influencer Marketing,
 • SMS Pazarlaması,
 • İçerik Pazarlaması,
 • Affiliate Marketing,

Bu pazarlama yöntemleri  e-ticaret şirketleri tarafından en fazla kullanılmakta olan dijital pazarlama yöntemleridir.  Ürün pazarlaması yapmak isteyen şirketlerin hedef kitlelerini analiz ettikten sonra pazarlama yapacakları yöntemleri belirlemeleri gerekmektedir.

 • Yeni Ürün Pazarlama Tekniklerinden Yararlanabilme:

Ürün pazarlama çalışmaları yaparken E-ticaret şirketlerinin kullandıkları bazı yeni ürün pazarlama tekniklerinden yararlandıkları görülmektedir.

 • Storytelling Tekniği,
 •  İçerik Pazarlaması Tekniği,
 • Viral Marketing Tekniği.
 • Influencer Marketing Tekniği,

e-ticaret şirketlerinin en fazla kullandıkları yeni ürün pazarlama tekniklerinden bazılarıdır. E-ticaretle uğraşarak ürün pazarlamak isteyen şirketlerin kullanmış oldukları birçok yeni ürün pazarlama teknikleri yer alsa da en fazla kullandıkları teknikler bu tekniklerdir.  Eğer e-ticaretle uğraşıyorsanız hizmetlerinizi ve ürünlerinizi tanıtabilmek, satışlarınızı artırmak ve markanızın bilinirliğini daha da ilerletmek için bu yeni ürün pazarlama tekniklerinden yaralanabilirsiniz. Bu teknikler ile hedef kitlenizde bulunan kişilere ulaşarak satışlarınızı daha da artırabilirsiniz.