Her şeyin bir zamanı vardır ve her şey bir gün ölür. Bunun için ille canlı olmasına gerek yoktur ve bazı ürünler de ölebilir. Ürünlerin yaşam süresi için ölmekten kasıt burada artık kullanılmayan ve piyasadan tamamen kaldırılan ürünlerdir. Her bir ürünün yaşam eğrisi farklıdır. Bazı ürünler geç ölürken bazı ürünlerin ömrü oldukça kısadır. Tabi bunda hızla ilerleyen teknolojinin katkısıyla birlikte tüketim çağının getirdikleri de büyük bir etmendir. Aynı zamanda rekabet ortam ile birlikte çok sıkılganlık ürünlerin ömrünü kısalttığı gibi modasının da çabuk geçmesine neden olmuştur. Her bir ürünün belli bir yaşam döngüsü vardır ve belli bir süresi. Bu süreyi olabildiğince uzatmak ürün sahibinin yararına olacak bir süreçtir. Bununla birlikte ürünlerinde trendleri kısa süren markaların değeri ve kalitesi de düşecektir. Bu bağlamda talep edebilir liginde bir azalma belirecektir.

Bununla birlikte e-ticaret ürün yaşam süreci için bir plan ve program yapmalısınız ve plan dahilinde yol izlemelisiniz. Bir ürünün yaşamını kısaca özetlersek üretim aşamasından başlayıp pazara girişinden talep edilişinden ve bu talebin azalmasıyla beraber tamamen yok oluşuna kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Bu yaşam döngüsü ürünün kalitesine göre, tüketicinin trendlerini göre, sektöre ve ürüne göre aynı zamanda rekabet ortamı ile birlikte teknolojinin hızına göre değişim, farklılık gösterebilir. Bu süreyi uzatmak yaptığınız reklam çalışmaları, pazar projeleri ve alan çalışmasıyla mümkündür. Yapmanız gereken en doğru adım ürüne talebi arttırmak ve bu doğrultuda tüketici gözünde belli bir kaliteye yükseltmektir.

Ürün Yaşam Döngüsünün Adımları, Evreleri Nelerdir?

Bir ürünün yaşam döngüsü bazı evrelerde gerçekleşir. Bu evreler altı (6) adet olup her aşaması için belli noktalar gerekmektedir.

  • Satacağınız ürün geliştirme ve kalitesini arttırma
  • Satılacak ürünün tanıtılması reklamı ve piyasadaki bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar.
  • Satış için bazı taktikler geliştiği büyük ve pazarda söz sahibi olmaktır.
  • En zirvede olunan an
  • Üründen sıkılmak ve almak istememe
  • Son olarak da artık düşüle doğru ivme kazanma

Bu aşamalar bir ürünün yaşam döngüsünü verir. Nerede başlayıp nerede bittiği açık ve net olarak görülür. Yine de tüm bunları ayrıntılı olarak sizler için ele aldık.

Ürünlerin Yaşam Süresi İçin Satacağınız Ürünün Geliştirilmesinin Arttırılması

Satacağınız ürünün gelişiminin artması son derece önemlidir. Bilinen bir gerçek vardır ki kaliteli ürün gelişine göre her zaman ve her dönemde satılır. Sadece bu kaliteyi sabit tutmak önemlidir. Arka planda güçlü bir Ar- Ge çalışmaları olmalıdır.

Satılacak Ürününün Tanıtılması, Reklamı ve Bilinirliğini Arttırılması

İnsanlar güncel olan ve popülerliği her daim süren ürünleri tercih eder. Bu bağlamda ürününüzün güncel ve popüler kalması için çalışmalar yapmalısınız. Bu aşamada pazarlama ve reklam faaliyetleri işinizi görecektir. Ne kadar çok bilinirse satışınız o kadar artacak olup ve popülerliğiniz o kadar kalıcı olacaktır. Bu sebeple reklam çalışmalarınıza ağırlık vermelisiniz. Doğru hedefleme çalışmaları ve güncel reklamlar ile ürün yaşam döngüsünün uzamasına neden olacaktır. Aynı zamanda kullandığınız e-ticaret paketleri ile de doğru orantılıdır.

Ürünlerin Yaşam Süresi İle Büyümek Yolunda Atılacak Adımlar

Ürünün satışa çıkardığınızda artık tüketici tarafından kabul görülmüş ve talep edilmeye açık hale gelecektir. Bu talebin artmasıyla rakip firmalar aynı ürüne benzer bir ürün daha çıkaracaktır. Böyle bir durumda ürünü satmaya yönelik çalışmalar yapmaya son vermelisiniz. Amacınız ürün satışından ziyade güvenilir yerlerden ve kaliteli olan kaliteli ürün almak olmalıdır. O Üründen her yerde olabilir ama kaliteli ve güvenilir olarak sadece sizde vardır vurgusu ile tüketiciyi yine kendinize yöneltmiş olacaksınız.

En Zirvede Olunan An

Ürünlerin yaşam süresi için tüm bunlar sizi başarmış konumuna getirmiştir. Yeni bir ürünle tüketici tarafından sevilen ve talep edilen ürün olarak başarının zirvesinde olabilirsiniz. Bu da demektir ki böyle giderse çalışmanız çok muhtemeldir. Satışlarda beklenmedik artış tüketicide doygunluk hissi uyandıracaktır.

Ürünlerden Sıkılma ve Talebin Azalması

E-ticaret sitesi içinde ürünü çok yerde gören ve kullanan müşteri bir süre sonra bu üründen doymuş ve sıkılmış olacaktır. Farklı yerlere yönelip rakip firmaların tuzaklarına düşecektir.