Vergi Dilimleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vergi dilimleri, çalışan kişilerin harcamış oldukları emeğe karşılık olarak, kazanmış oldukları kazançların üzerinden alınmakta olan, vergi oranlarını belirlemeyi sağlayan dilimler olarak bilinmektedir. Vergi dilimi orantılı bir tarife olup, elde edilmiş olan gelirden yüzdelik bir şekilde vergi ödenmesi gerektiğini göstermektedir.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından her sene değişmekte olan vergi dilimleri, 21 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli sayılan ve 31696 sayılı Gelirler Vergisi Kanunda yer alan 103. Madde ile güncellenmiş durumdadır.

Vergi Ne Demektir?

Vergi, kurumlar ve kişiler tarafından kamusal alandaki hizmetlerin devamının sağlanabilmesi amacı ile devlete ödenmekte olan paradır. Vergi ödemesi, zorunlu bir yükümlülük olup, herkesin ödeme güçleri doğrultusunda hesaplanarak ve bireyler gelirlerine göre değişik yükümlülüklere sahip olacak şekillerde vergi ödemelerini gerçekleştirmektedir.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından günümüzde belirlenmiş olan 7 tane vergi çeşidi yer almaktadır. Bu vergi çeşitleri;

  • Kurumlar vergisi,
  • Gelir vergisi,
  • Emlak vergisi,
  • Özel tüketim vergisi diğer bilinen adıyla ÖTV,
  • Katma değer vergisi diğer bilinen adıyla KDV,
  • Damga vergisi,
  • Motorlu taşıtlar vergisi diğer bilinen adıyla MTV,

Günümüzde bilinen ve ödenmekte olan vergi çeşitleridir.

2022 Yılı Vergi Dilimleri

2022 yılında vergi dilimleri, ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler ve ücretli çalışarak kazanç elde edenler olarak iki değişik kategoride belirlenmiş olup, ücretliler için 2022 yılında uygulanan gelir vergisi tarifesi şöyledir;

Gelir Dilimi:                                                                                                     Vergi Oranı:

32 bin TL’ye kadar olan,                                                                                              %15

70 bin TL’nin 32 bin TL’si için 4.800 TL’si ve fazlası için,                                      %20

250 bin TL’nin 70 bin TL’si için 12.400 TL’si ve fazlası için,                                 %27

880 bin TL’nin 250 bin TL’si için 61.000 TL’si ve fazlası için,                               %35

880 bin TL’den fazlasının 880 bin TL’si için 281.500 TL’si ve fazlası için,       %40

Ücret dışındakiler için 2022 yılında uygulanan gelir vergisi tarifesi şöyledir;

Gelir Dilimi:                                                                                                          Vergi Oranı:

32 bin TL’ye kadar olan                                                                                                 %15

70 bin TL’nin 32 bin TL’si için 4.800 TL’si ve fazlası için                                       %20

170 bin TL’nin 70 bin TL’si için 12.400 TL’si ve fazlası için                                   %27

880 bin TL’nin 170 bin TL’si için 39.400 TL’si ve fazlası için                                %35

880 bin TL’den fazlasının 800 bin TL’si için 287.900 TL’si ve fazlası için,       %40

2022 yılı olarak yıllık gelir vergisi oranları bu şekilde belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Hesaplaması Ne Şekilde Yapılır?

Yan gelirleri olan kişilerin ya da gelir elde edebilecek bir işte çalışmakta olan kişilerin 200 yılı gelir vergisi dilimlerine uygun olacak şekilde vergi ödemeleri gerekmektedir. Bunun içinde öncelikle bilinmesi gereken bazı kavramlar yer almaktadır.

Brüt Maaş

İşverenlerin çalışanlarına maaş olarak ödemiş oldukları ücrete denilmektedir. Çalışanların maaş bordosunda görünen maaş tutarı brüt maaş olup, içinde vergiler ve kesintilerde yer almaktadır.

SGK İşçi Payı

SGK işçi payı, SGK’ya çalışanlar için ödenmekte olan katkı payına denilmektedir. SGK işçi payı, brüt ücretin %14 alınarak hesaplanır.

İşsizlik Sigortası Primi

İşsizlik sigortası primi, sigortalı olarak çalışmakta olan bir kişinin brüt kazancının üzerinden %1 olarak yapılmakta olan ödemeye denilmektedir.

Vergi Matrahı

Gelir vergisi hesaplaması yapılmadan önce ilk olarak vergi matrahının tespit edilmesi gerekmektedir. Vergi matrahı, sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin kazancının toplamından işsizlik sigortası primi ve SGK işçi payı düşülerek hesaplanmaktadır.

Aylık Gelir Vergisi

Aylık gelir vergisi, vergi matrahının %15 ile hesaplanmaya başlamakta olan tutardır. Kamülatif vergi matrahı esas alındığı zaman değişiklik gösterebilmektedir.

Aylık brüt maaşı 4000 TL olarak bilinen bir çalışanın gelir vergisi dilimini hesaplamak için;

Brüt maaşı 4000 TL olduğundan %14 SGK işçi payı ödenecektir. Bu tutarda 560TL’dir. %1’lik işsizlik sigortası payı ödenecektir. Bu tutarda 40 TL’dir. Gelir vergisi matrahının hesaplanabilmesi için brüt maaştan SGK işçi payının ve işsizlik sigortası payının düşülmesi gerekmektedir.

4000-560-40=3400 TL gelir vergisi matrahı olarak bulunur. Gelir vergisi 32 bin TL’den az olduğu için vergi oranı %15’tir. 3400 TL’nin %15 = 510 TL olarak gelir vergisi bulunmaktadır.